"bureaucracy" - Finsk översättning

EN

"bureaucracy" på finska

volume_up
bureaucracy {substantiv}

EN bureaucracy
volume_up
{substantiv}

bureaucracy (även: officialdom)
volume_up
byrokratia {substantiv}
All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.
Kaikki edellä mainitun kaltainen byrokratia on pois varsinaisesta tutkimuksesta.
Bureaucracy must not become a barrier to improving the position of young farmers.
Byrokratia ei saa tulla esteeksi kehitettäessä nuorten viljelijöitten asemaa.
Name calling, scaremongering and creeping bureaucracy is calculated and megalomaniac.
Nimittely, pelottelu ja piilevä byrokratia on laskelmoitua ja suuruudenhulluutta.
bureaucracy
If they were not to exist, the Commission would need to grow one vast centralised bureaucracy and appoint an army of prefects and inspecteurs de finances to patrol the Union.
Jos niitä ei olisi olemassa, komission olisi luotava laaja, keskitetty hallintokoneisto ja sen olisi nimitettävä suuri joukko hallintoviranomaisia ja rahoitustarkastajia vartioimaan unionia.

Synonymer (engelska) till "bureaucracy":

bureaucracy

Användningsexempel för "bureaucracy" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(RO) The report outlines the necessity of reducing bureaucracy in the two fields.
(RO) Mietinnössä esitetään, että byrokratiaa on vähennettävä kahdella alueella.
EnglishThey should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
Ne eivät saisi tuoda mukanaan ylimääräistä byrokratiaa ja paperien pyöritystä.
EnglishWe could encourage young farmers, who face so much red tape and bureaucracy now.
Voisimme tukea nuoria viljelijöitä, jotka kärsivät paperisodasta ja byrokratiasta.
EnglishHow can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
Miten saadaan enemmän tehokkuutta, parempia tuloksia ja vähemmän byrokratiaa?
EnglishTo start a chain reaction so that this becomes the best bureaucracy in the world.
Panna alulle ketjureaktion, jolla tästä hallintomallista tulee maailman paras.
EnglishThe public perception of bureaucracy is one of red tape and endless buck-passing.
Byrokratiaa pidetään yleisesti paperisotana ja loputtomana vastuun pakoiluna.
EnglishUnfortunately, there is a lot of duplicated research and bureaucracy in Europe.
Valitettavasti Euroopassa on paljon päällekkäistä tutkimusta ja byrokratiaa.
EnglishThat is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
Tämä johtuu todennäköisesti epäröivästä politiikasta ja liiasta byrokratiasta.
EnglishLess employment and more bureaucracy make for the sort of Europe that we do not want.
Emme halua sellaista EU:ta, jossa on vähemmän työpaikkoja ja enemmän byrokratiaa.
EnglishWhile perhaps we need to look at the bureaucracy, let us not diminish the scrutiny.
Vaikka meidän ehkä on tarkasteltava byrokratiaa, emme saa vähentää valvontaa.
EnglishThe protection of the Baltic Sea shouldn't really have to sink in EU bureaucracy.
Itämeren suojelu ei todellakaan saisi hukkua Euroopan unionin byrokratiaan.
EnglishThis Directive, on the other hand, brings only bureaucracy and confusing legislation.
Tällä direktiivillä puolestaan lisätään vain byrokratiaa ja sekavaa lainsäädäntöä.
EnglishOne particular priority is that bureaucracy should cease to put obstacles in the way.
Yksi erityinen tavoite on, ettei byrokratialla enää aseteta tällaisia esteitä.
EnglishOf course I know exactly what the Commission will say: do you want more bureaucracy?
Tiedän varsin hyvin, että komissio sanoo siitä: haluammeko lisää byrokratiaa?
EnglishWe must reduce the level of bureaucracy and simplify the legal requirements.
Byrokratiaa on vähennettävä ja juridisia edellytyksiä on yksinkertaistettava.
EnglishAlso, the cutting of red tape and bureaucracy by the Commission has to be welcomed.
Myös komission ehdottamaa byrokratian vähentämistä on pidettävä myönteisenä.
EnglishI welcome the setting up of Excellence Networks and the simplification of bureaucracy.
Kannatan huippuosaamisen verkostojen perustamista ja byrokratian vähentämistä.
EnglishBut I would like to sound a warning against excessive bureaucracy and inflexibility.
Haluaisin kuitenkin varoittaa liiallisesta byrokratiasta ja joustavuuden puutteesta.
EnglishThe proposed measures will also result in more bureaucracy, which cannot be our aim.
Ehdotetut toimet lisäävät myös byrokratiaa, mikä ei voi olla tarkoituksemme.
EnglishWe have to take care that there is no build-up of additional bureaucracy.
Meidän on huolehdittava siitä, ettei ylimääräistä byrokratiaa pääse syntymään.