EN

bureau {substantiv}

volume_up
1. allmänt
bureau (även: agency, business office, office)
Only if OLAF answers this in the negative will this bureau take action.
Tämä toimisto ryhtyy toimiin vain, jos OLAF ei tee sitä.
The Bureau was set up some years ago on an initiative of the Irish government and is still co-financed by the Irish government.
Toimisto perustettiin joitakin vuosia sitten Irlannin hallituksen aloitteesta, ja Irlannin hallitus osallistuu yhä sen rahoitukseen.
Since the Bureau has been in existence for some six or seven years, I wonder why it did not find this out sooner.
Kun otetaan huomioon, että kyseinen toimisto on ollut olemassa jo kuusi tai seitsemän vuotta, niin minua ihmetyttää, miksi se ei havainnut ongelmaa aikaisemmin.
bureau (även: office)
In that case, why did the Bureau accept that we could table resolutions that can have no force?
Jos asia on näin, miksi asianomainen virasto suostui siihen, että parlamentille esitetään merkityksetön päätöslauselma?
I would like to remind you that this bureau never has worked properly, particularly as the original idea for it came from the executive authorities.
Haluan muistuttaa teille, että kyseinen virasto ei ole koskaan toiminut kunnolla, varsinkin kun alkuperäisen ajatuksen siitä esittivät toimeenpanoviranomaiset.
2. brittisk engelska
bureau (även: bench, desk, desktop, worktable)
bureau (även: chest, chest of drawers, commode)

Synonymer (engelska) till "bureau":

bureau
Federal Bureau of Investigation
English

Användningsexempel för "bureau" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is for our Bureau to decide and we would like to have clarity on that issue.
Tästä päättää puhemiehistömme, joten haluaisimme hieman valaistusta tähän asiaan.
EnglishPolskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
EnglishThe Bureau, I understand, is trying to say it is the Conference of Presidents.
Ymmärtääkseni puhemiehistö yrittää sanoa, että puhemieskonferenssi on vastuussa.
EnglishI believe that the initial suggestion of 5.2% made by the Bureau was far too high.
Mielestäni puhemiehistön alustava ehdotus 5,2 prosentista oli aivan liian suuri.
EnglishIn fact it has been nothing more than a private meeting of Parliament's Bureau.
Itse asiassa tämä on ollut pelkästään parlamentin puhemiehistön yksityinen kokous.
English   Mr President, I should just like to call the Bureau’s attention to one matter.
   Arvoisa puhemies, haluan vain kiinnittää puhemiehistön huomion erääseen asiaan.
EnglishThat proved to be impossible and I was one minute late due to the Bureau' s delay.
Se ei ollut mahdollista ja myöhästyin minuutin puhemiehistön viivytyksen takia.
EnglishOf course I am not calling the goodwill of the Bureau into question.
Arvoisa puhemies, en tietenkään aseta puhemiehistön hyvää tahtoa kyseenalaiseksi.
English   Mr Rübig, that has already been discussed at yesterday’s meeting of the Bureau.
   Hyvä jäsen Rübig, asiasta keskusteltiin jo eilisessä puhemiehistön kokouksessa.
EnglishI will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
Vien tämän kysymyksen puhemiehistön käsiteltäväksi, koska se vaatii selkeyttämistä.
EnglishI am sure that all the members of the Bureau will have taken note of your comments.
Olen varma siitä, että kaikki puhemiehistön jäsenet merkitsivät sananne muistiin.
EnglishWill we soon see a requirement for employers and jobseekers to consult an EU bureau?
Vaaditaanko työnantajia ja työnhakijoita kohta kääntymään EU:n viraston puolueen?
EnglishThe Bureau also decided that new rules should be introduced for travel expenses.
Puhemiehistö päätti myös, että matkakorvauksiin liittyvät säännöt uusitaan.
EnglishThis answer was already on file at the Bureau of Parliament as far back as May.
Vastaus oli vielä toukokuussa parlamentin puhemiehistön asiakirjojen mukana.
EnglishMadam President, the decision taken by the Bureau will apply in the future.
Arvoisa rouva puhemies, puhemiehistön tekemä päätös on voimassa tulevaisuudessa.
EnglishYour comments will be passed on, not to the services, of course, but to the Bureau.
Asia toimitetaan, ei yksiköiden, vaan tietenkin puhemiehistön käsiteltäväksi.
EnglishIn accordance with the Bureau's instruction, please note my presence in the Chamber.
Puhemiehistön ohjeiden mukaisesti pyydän teitä toteamaan läsnäoloni parlamentissa.
EnglishThat is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
(EN) Esittämänne huomio on erittäin vakava, ja puhemiehistö käsittelee sitä.
EnglishThe Bureau, which was unanimous in its view, put forward a very humane request.
Puhemiehistö, joka tuki ehdotusta yksimielisesti, esitti hyvin ihmisläheisen pyynnön.
EnglishI would like to know who, apart from Mr Hänsch, made the request of the Bureau.
Haluan tietää, kuka herra Hänschin lisäksi on aiemmin esittänyt pyynnön kvestoreille.