"burdensome" - Finsk översättning

EN

"burdensome" på finska

EN burdensome
volume_up
{adjektiv}

burdensome (även: back-breaking, hard, heavy, heavy-duty)
volume_up
raskas {adj.}
(Laughter) But I was also struck by the burdensome nature of such mutual secrecy.
(Naurua) Mutta minua myös hämmensi tuollaisen molemminpuolisen salaisuuden raskas taakka.
Such practices are very burdensome for the service providers.
Tällainen käytäntö on erittäin raskas palveluiden tarjoajille.
This can be a complex and burdensome task requiring expert input.
Se voi olla monimutkainen ja raskas tehtävä, johon saatetaan tarvita asiantuntijan apua.
burdensome (även: arduous, grueling, gruelling, painful)

Synonymer (engelska) till "burdensome":

burdensome

Användningsexempel för "burdensome" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEx ante notification should not be replaced with a burdensome registration system.
Ennakkoilmoitusjärjestelmää ei pidä korvata hankalalla rekisteröintijärjestelmällä.
EnglishExtra costs are incurred and the import of products becomes more burdensome.
Tästä aiheutuu lisäkustannuksia ja tuotteiden maahantuonti hankaloituu.
EnglishBut even more burdensome is the considerable cost imposed on companies.
Vielä rasittavampia ovat yrityksille aiheutuvat huomattavat kustannukset.
EnglishThey have however at times proven to be somewhat burdensome on smaller businesses.
Ne ovat kuitenkin ajoittain osoittautuneet pienten yritysten kannalta jonkin verran työläiksi.
EnglishThe capital requirements will be especially burdensome to PE and venture capital.
Pääomavaatimukset tulevat olemaan erityinen rasite pääomasijoitusrahastoille ja riskipääomalle.
EnglishFirst, making consent unambiguous would prove very burdensome in practice.
Ensinnäkin suostumuksen tekeminen yksiselitteiseksi osoittautuisi käytännössä erittäin hankalaksi.
EnglishI do not think that including self-employed people in this particular legislation is burdensome.
Itsenäisten ammatinharjoittajien sisällyttäminen tähän lakiin ei mielestäni kuormita sitä.
EnglishMeanwhile, putting money into health and welfare is seen as burdensome.
Julkiset investoinnit hoitoon ja huolenpitoon nähdään taakkana.
EnglishWe are also tackling administrative burdens, which are particularly burdensome for small businesses.
Puutumme myös hallinnollisiin taakkoihin, jotka ovat erityisen suuri rasite pienyrityksille.
EnglishNow it is burdensome administration and complicated, rigid procedures that are causing the delays.
Nyt syyt viiveisiin löytyvät raskaasta hallinnosta sekä monimutkaisista ja kankeista menettelyistä.
EnglishIn addition, the crisis must not be used as an opportunity to introduce new, excessively burdensome regulations.
Lisäksi kriisiä ei pidä hyödyntää mahdollisuutena laatia uutta, liian raskasta sääntelyä.
EnglishThis could make procedures less protracted and – particularly in the case of small grants – less burdensome.
Näin menettelyistä saataisiin tiiviimpiä ja – erityisesti pienten tukien yhteydessä – kevyempiä.
EnglishThe lack of harmonised rules is burdensome for companies.
Yhdenmukaisten sääntöjen puuttuminen rasittaa yrityksiä.
EnglishIt almost gives the impression that the Commission just wants to relieve itself of a burdensome duty.
Siitä saa melkein sen vaikutelman, että komissio haluaa sillä päästä eroon kiusallisesta velvollisuudesta.
EnglishThat would mean additional and burdensome controls.
Tämä aiheuttaisi lisää vaikeasti toteutettavaa valvontaa.
EnglishThe burdensome amount of work placed on those in the field means that the EU's money is not accurately and fully tracked.
Kentällä oleville on annettu niin valtavasti työtä, että EU: n rahoja ei voida tarkasti ja täysin jäljittää.
EnglishFinally, delays in loss relief are understandably costly and burdensome to all European companies.
Tappiovähennyksissä ilmenevät viivästykset käyvät luonnollisesti kalliiksi kaikille eurooppalaisille yrityksille ja rasittavat niitä.
EnglishIf helping car firms to recover may seem burdensome, the bankruptcy of some of them would cost the EU much, much more.
Autoyhtiöiden elvyttäminen voi tuntua rasitteelta, mutta niiden konkurssi tulisi EU:lle huomattavasti kalliimmaksi.
EnglishIn terms of these regulations, a complaint which I have encountered is that the process of application is unduly burdensome and bureaucratic.
Olen kuullut asetuksista valituksen, että hakemusmenettely on turhan työläs ja byrokraattinen.
EnglishAt the same time, we must overcome the burdensome legacy of colonial history, or the geo-strategic interests of individual Member States.
Tällöin on voitettava siirtomaahistorian vanhat synnit tai yksittäisten jäsenvaltioiden geostrategiset edut.