"bat" - Finsk översättning

EN

"bat" på finska

volume_up
bat {substantiv}
EN

bat {substantiv}

volume_up
1. allmänt
bat (även: mallet, paddle, racket, racquet)
volume_up
maila {substantiv}
Thirdly, we are concerned about the fact that KEDO is a bat without a ball.
Kolmanneksi olemme huolissamme siitä, että KEDO on kuin maila ilman palloa.
2. sport
bat (även: batting order)
bat
volume_up
vuoro {substantiv}
3. zoologi
bat (även: chiropteran)

Användningsexempel för "bat" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPresident Barroso, get on with waking up Sleeping Beauty and go in to bat.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, herättäkää Ruusunen unestaan ja puolustakaa sitä.
EnglishAt the end of September, hundreds of monks from the Bat Nha monastery were attacked.
Syyskuun lopussa tuhannet Bat Nha -luostarin munkit joutuivat hyökkäyksen kohteeksi.
EnglishWas it right to do this off its own bat, without checking what the other Member States thought?
Oliko oikein päättää siitä yksin varmistamatta muiden jäsenvaltioiden käsityksiä?
EnglishOtherwise the UCK can maintain off its own bat that they have more influence than they actually do.
Muuten UCK voi väittää, että sillä on todellista enemmän vaikutusvaltaa.
EnglishToday, therefore, I would like to go in to bat for a Europe that is more involved in space.
Siksi haluaisin tänään puolustaa sellaista Eurooppaa, joka olisi entistä aktiivisempi avaruusalalla.
EnglishIf I were to read out his text, nobody would bat an eyelid.
Jos lukisin hänen tekstinsä tänään, kukaan ei huomaisi sitä.
EnglishDue to the lack of any global consistency in these regulatory structures, countries responded off their own bat.
Sääntelyjärjestelmien maailmanlaajuisen epäyhtenäisyyden vuoksi maat reagoivat omin neuvoin.
EnglishIf BAT is included in this legislation, it will only make the scheme even more unacceptable for businesses.
Jos BAT liitetään tähän lainsäädäntöön, yritysten on entistä vaikeampi hyväksyä tätä järjestelmää.
EnglishI heard my Austrian colleague talk about best available technology, or BAT.
Kuulin itävaltalaisen kollegani keskustelevan parhaista käytettävissä olevista tekniikoista, best available technology (BAT).
EnglishIt is an extraordinary provision, which means that the Council can enter into these agreements off its own bat.
Tämä on tavallisesta poikkeava määräys, joka tarkoittaa sitä, että neuvosto voi tehdä nämä sopimukset omin neuvoin.
EnglishHowever, they cannot learn off their own bat.
Ne eivät voi kuitenkaan oppia ilman apua.
EnglishIt is unacceptable for certain countries not to wish to accept these rules but, instead, to want to proceed off their own bat.
On tuomittavaa, etteivät jotkin maat halua hyväksyä näitä sääntöjä, vaan haluavat sen sijaan edetä omin päin.
EnglishWe should commit to this off our own bat.
Meidän olisi ryhdyttävä tähän omin voimin.
EnglishThe advance payment that the Commission then initiated off its own bat in mid-April did little to change that.
Siinä suhteessa komission omasta aloitteestaan junailema, huhtikuun puolessavälissä maksettu ennakkomaksu ei muuttanut enää mitään.
EnglishYou did it off your own bat.
EnglishIn the forthcoming discussions and negotiations, my group will be going in to bat for improving and simplifying the usability of the fund.
Tulevissa keskusteluissa ja neuvotteluissa ryhmäni tukee rahaston käytettävyyden parantamista ja yksinkertaistamista.
EnglishI call, above all, on the Commission to go into bat strongly for the rights of Christians, because who else will do this if we do not?
Ennen kaikkea kehotan komissiota puolustamaan voimakkaasti kristittyjen oikeuksia, sillä kuka muu sen tekisi, jollemme me.
EnglishIt clarifies and upgrades the role of BAT reference documents (BREF) in the application of legislation.
Ehdotuksessa selkiytetään ja vahvistetaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan (BREF-asiakirjan) asemaa lainsäädännön soveltamisessa.
EnglishThe stark differences of opinion within the region' s own army and police seem to sabotage Indonesia' s efforts to end conflict off its own bat.
Jyrkät vastakohtaisuudet Indonesian oman armeijan ja poliisin keskuudessa näyttävät olevan selkkausten omin voimin lopettamisen esteenä.
EnglishFirst, I will tell the Commission right off the bat that I am a federalist, but what the Commission is proposing here is simply going too far.
Ensinnäkin totean komissiolle suoralta kädeltä olevani federalisti, mutta tässä komission ehdotuksessa mennään yksinkertaisesti liian pitkälle.