"basic" - Finsk översättning

EN

"basic" på finska

volume_up
basic {substantiv}
FI
volume_up
BASIC {egenn.}
FI
FI

"BASIC" på engelska

volume_up
BASIC {egenn.}
EN

EN basic
volume_up
{substantiv}

basic (även: base, basis, datum, groundwork)
volume_up
perusta {substantiv}
They are part of our everyday life and basic to much of our modern human activity.
Ne ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja monien nykyaikaisten toimiemme perusta.
Growth, yes, but guaranteeing the basic pillars, real cohesion, real convergence.
Kasvua kannatamme, mutta on turvattava perusta, todellinen koheesio, todellinen läheneminen.
This suggests that the basic requirement for this Fund no longer exists.
Samalla katoaa oikeastaan rahaston perusta.

Synonymer (engelska) till "basic":

basic

Användningsexempel för "basic" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat needs to be our starting point, regardless of the basic political direction.
Tämän on oltava lähtökohtamme riippumatta perimmäisestä poliittisesta suunnasta.
EnglishI would like to take up the basic issues in this report and in your discussion.
Haluaisin ensin palata tämän mietinnön ja käymämme keskustelun peruskysymyksiin.
EnglishAbove all, it makes it clear that Europe does not compromise on its basic values.
Se tekee selväksi ennen kaikkea sen, ettei Euroopan unioni tingi perusarvoistaan.
EnglishThe basic principle of labour law is to protect the weaker party - the employee.
Työlainsäädännön perusperiaate on heikomman osapuolen - työntekijän - suojelu.
EnglishThat is the basic truth that we should confront when discussing nuclear energy.
Tämä on perusasia, joka on otettava huomioon, kun keskustelemme ydinenergiasta.
EnglishThirdly, through supporting NGOs for projects oriented towards basic education.
Kolmanneksi tuetaan kansalaisjärjestöjä perusopetukseen keskittyvissä hankkeissa.
EnglishThe need for basic education is the single most important cause of global poverty.
Peruskoulutuksen tarve on tärkein yksittäinen syy maailmanlaajuiseen köyhyyteen.
EnglishThe fact that it is not possible to be both judge and judged is a basic principle.
Ei voi olla samanaikaisesti sekä tuomari että asianosainen, se on perusperiaate.
EnglishThe facts show clear violation of not only minority but also basic human rights.
Kyse on vähemmistön loukkaamisen lisäksi selkeästi ihmisoikeuksien loukkaamisesta.
EnglishOn the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
Toisaalta aihe herättää yhä suurempaa mielenkiintoa pohjimmiltaan kahdesta syystä.
EnglishIt is very important to determine what the basic elements are for a future regime.
On erittäin tärkeää määritellä, mitkä ovat tulevan järjestelmän keskeiset osat.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Kuten tiedätte, työtä ovat ohjanneet tietyt yhteisesti jakamamme perusperiaatteet.
EnglishThe June List’s basic attitude is that issues of equality have very high priority.
Kesäkuun listan perusajatuksena on, että tasa-arvoasiat ovat erittäin tärkeitä.
EnglishThis should be a basic criterion for any cooperation inside and outside the EU.
Tämän on oltava kaiken EU:n sisäisen ja ulkopuolisen yhteistyön perusvaatimus.
EnglishOur basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
Me lähdemme siitä, että olemme ennen kaikkea kiinnostuneita väestön suojelusta.
EnglishDoing things more quickly and more briefly will not affect the basic problem.
Jos teemme kaiken mahdollisimman nopeasti ja helposti, emme pureudu olennaiseen.
EnglishIn determining the next steps we take, we need to start from basic principles.
Seuraavia askeleitamme määritettäessä meidän on aloitettava perusperiaatteista.
EnglishThat is the basic message of this excellent report produced by Mrs Wortmann-Kool.
Tämä on jäsen Wortmann-Koolin laatiman erinomaisen mietinnön keskeinen viesti.
EnglishThe basic assumption here is that this is mainly a task for the Member States.
Tällöin periaatteena on se, että tämä olisi ensisijaisesti jäsenmaiden tehtävä.
EnglishAccess to clean water is a basic human right, so let us make it a major campaign.
Puhtaan veden saanti on perusihmisoikeus, joten tehdään siitä tärkeä kampanja.