EN attendant
volume_up
{substantiv}

attendant (även: assistant, curate, hand, sidekick)
volume_up
apulainen {substantiv}
attendant (även: assistant, auxiliary, co-worker, help)
volume_up
avustaja {substantiv}
attendant (även: custodian, inspector, monitor, overseer)
volume_up
valvoja {substantiv}
attendant (även: custodian, guard, guardian, keeper)
volume_up
vartija {substantiv}
attendant (även: guard, guardian, sentinel, ward)
volume_up
vahti {substantiv}
attendant
volume_up
läsnäolija {substantiv}
attendant
volume_up
kävijä {substantiv}

Användningsexempel för "attendant" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission is familiar with the whole field of expansion, and with the attendant process.
Komissio on perillä koko laajentumishankkeesta ja siihen liittyvästä prosessista.
EnglishWhy does he move so slowly and have to be escorted down into the valley floor by an attendant?
Miksi hän liikkuu niin hitaasti ja hänet saatetaan laaksoon palvelijan toimesta?
EnglishSo to begin with, the Bible says that Goliath is led onto the valley floor by an attendant.
Ensinnäkin Raamatun mukaan Goljatin johdattaa laakson pohjalle palvelija.
EnglishWe therefore need neither EU law nor an EU coastguard with their attendant bureaucracy.
Emme näin ollen tarvitse EU:n lainsäädäntöä tai EU:n rannikkovartiostoa emmekä niihin liittyvää byrokratiaa.
EnglishTransports of nuclear material will become more common by sea, land and air with all the attendant risks.
Ydinaineiden kuljetukset ja siihen liittyvät vaarat yleistyvät merellä, maalla ja ilmassa.
EnglishThe rapporteurs and co-rapporteurs of the attendant committees have themselves done so well enough.
Läsnä olevien valiokuntien esittelijät ja yhteisesittelijät ovat käsitelleet niitä jo tarpeeksi hyvin.
EnglishBut it was indeed a cocktail party on Thursday afternoon, with all the attendant difficulties.
Mutta kyseessä oli tosiaankin cocktail-tilaisuus torstaina iltapäivällä, mistä aiheutui ilmeisiä vaikeuksia.
EnglishMy second example is the Via Baltica expressway project with all its attendant environmental problems.
Toinen esimerkkini koskee Via Baltica -pikatiehanketta kaikkine siihen liittyvien ympäristöongelmineen.
EnglishHosted voicemail support with auto attendant capabilities
Isännöidyn vastaajan tuki ja automaattivastaajatoiminnot
EnglishIndeed, the Annan plan authorised the Turkish invasion of 1974, as well as the attendant war crimes.
Annanin suunnitelmassa itse asiassa oikeutettiin Turkin miehitys vuonna 1974 sekä siihen liittyvä sotarikokset.
EnglishAt this point I would like to take up some attendant issues.
Haluan tehdä muutaman lisäkysymyksen.
EnglishAt last there will be an internal market for gas with the attendant market functioning and natural competition.
Lopultakin saadaan aikaan maakaasun sisämarkkinat ja niihin liittyvä markkinatoiminta ja luonnollisesti kilpailu.
EnglishFatima is a case in point, with all the attendant repercussions as regards development planning and basic amenities.
Tämä on tilanne Fátimassa, jossa sitä seuraa jatkuvia kaavoitukseen ja perussaneeraukseen liittyviä tarpeita.
EnglishDifferent players administer the programmes and handle the money, and the attendant risks of error also differ.
Eri osallistujat hallinnoivat ohjelmia ja hoitavat niiden varoja, ja myös ohjelmiin liittyvät riskit ovat erilaisia.
EnglishIt must be possible to introduce veterinary inspections at the borders with attendant quarantine arrangements.
On oltava mahdollista ottaa käyttöön eläinlääketieteelliset rajatarkastukset ja niihin liittyvät karanteenijärjestelyt.
EnglishThere are a few industrial groups seeking to maximize their profits without incurring any of the attendant risks.
Kyse on muutamasta konsernista, jotka haluavat maksimoida voittonsa osallistumatta kuitenkaan vaarojen minimointiin.
EnglishThirdly, it has become clear that the transport of livestock over long distances for slaughter has certain attendant difficulties.
Kolmanneksi on käynyt ilmi, että teurastettavan karjan kuljettaminen pitkiä matkoja sisältää tiettyjä riskejä.
EnglishThe attendant system, however, is very different from what one would expect from a civilised and leading industrial nation.
Tähän liittyvä järjestelmä on kuitenkin hyvin toisenlainen kuin sivistysvaltiossa ja johtavassa teollisuusmaassa odottaisi.
EnglishThe alternative is a segregated Europe with all the attendant problems of discrimination, social tension and instability.
Vaihtoehtona on ihmisiä erotteleva Eurooppa, jossa ihmisiä syrjitään ja jossa vallitsee sosiaalinen turvattomuus ja epävakaus.
EnglishThe waste cycle and its attendant problems are the responsibility of the local authorities, in accordance with current legislation.
Nykyisen lainsäädännön mukaan paikalliset viranomaiset ovat vastuussa jätehuollosta ja siihen liittyvistä ongelmista.