"and" - Finsk översättning

EN

"and" på finska

volume_up
and {konj.}

EN and
volume_up
{konjunktion}

and (även: &)
volume_up
ja {konj.}
We are a community of values, particularly the values of freedom and solidarity.
Olemme arvoyhteisö, ja tärkeimpiä arvojamme ovat vapaus ja solidaarisuus.
Today, the challenges, like the expectations – of reforms and democracy – are huge.
Haasteet ja uudistuksia ja demokratiaa koskevat odotukset ovat nyt suuret.
, draftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon valmistelija.
and (även: as well as)
volume_up
sekä {konj.}
A passenger must be the subject both of the activities of the carrier and of the airport.
Matkustaja joutuu sekä lentoliikenteen harjoittajan että lentoaseman toimien kohteeksi.
A duplex sound card is a sound card capable of both playing and recording sounds at the same time.
Kaksisuuntainen äänikortti voi sekä toistaa että äänittää ääntä samanaikaisesti.
The Commission is also involved from the point of view of theoretical and political proposals.
Komissio osallistuu sekä teoreettisilla että poliittisilla esityksillään.
and
volume_up
ynnä {konj.} [gam. mod.]
We need cooperation between universities, hospitals and so on in Europe.
Tarvitsemme yhteistyötä yliopistojen, sairaaloiden ynnä muiden välillä Euroopassa.
I would also like to see closer cooperation in foreign policy issues and others as well.
Minä haluaisin lisää yhteistyötä myös ulkopolitiikkaan ynnä muuhun.
We are facing challenges from China, India, Brazil and other countries.
Meillä on haastajina Kiina, Intia, Brasilia ynnä muita maita.

Användningsexempel för "and" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
Minulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
EnglishFinally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Toivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Neuvosto ei ole ilmoittanut meille, että Coreper olisi hyväksynyt tämän paketin.
EnglishI am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
Olen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
EnglishI should like to hear from Commissioner Frattini how he will avert this problem.
Haluaisin kuulla komission jäseneltä Frattinilta, miten vältämme tämän ongelman.
EnglishThe Commission's report presents the economic situation in the Eurozone in 2007.
Komission kertomuksessa esitellään euroalueen taloudellinen tilanne vuonna 2007.
EnglishI agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
EnglishMr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Arvoisa puhemies, Portugalissa suoritetaan parhaillaan oikeudellista tutkimusta.
EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlamentin pitäisi lähettää Burmaan valtuuskunta arvioidakseen tilannetta itse.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Meidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Lopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
EnglishAt the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
Julkistamme myös uuden audiovisuaalialaa koskevan strategian ensi vuoden alussa.
EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Valitettavasti ajatus ei saanut enemmistön tukea parlamentissa eikä neuvostossa.
EnglishThere is increased awareness of the need to take steps to combat climate change.
Toimenpiteiden tarpeesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ollaan yhä tietoisempia.
EnglishIn modern vehicle cockpits, however, there is also a danger of sensory overload.
Nykyaikaisten ajoneuvojen ohjaamossa on kuitenkin vaarana sensorin ylikuormitus.
EnglishIn addition, prisoners in Rangoon were fired on when the cyclone hit the prison.
Lisäksi Rangoonissa olleita vankeja tulitettiin hirmumyrskyn iskiessä vankilaan.