"about immigration" - Finsk översättning

EN

"about immigration" på finska

Se exempelmeningar för "about immigration" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "about immigration" på finska

about adverb
about preposition
immigration substantiv
migration substantiv

Användningsexempel för "about immigration" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou also spoke very generically, Commissioner, about the second aspect, immigration.
Arvoisa komission jäsen, puhuitte myös hyvin yleisin sanakääntein maahanmuutosta.
EnglishHonourable Members, I should also like to say a few words about immigration policy.
Hyvät parlamentin jäsenet, haluan lausua muutaman sanan myös maahanmuuttopolitiikasta.
EnglishA fundamental debate is taking place about asylum and immigration in Europe.
Me käymme periaatekeskustelua turvapaikasta ja Eurooppaan suuntautuvasta maahanmuutosta.
EnglishI would like to say something about Europe’s common immigration policy.
Seuraavaksi sanon pari sanaa Euroopan yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta.
English   It would seem that European leaders are concerned about illegal immigration.
   Laiton maahanmuutto näyttää huolestuttavan Euroopan johtajia.
EnglishSignor Frattini, the new Italian Foreign Minister, wants to bring about tougher immigration laws.
Italian uusi ulkoministeri Frattini haluaa tiukentaa maahanmuuttolainsäädäntöä.
EnglishYour country was the first to talk about a European immigration policy.
Suomi puhui ensimmäisenä Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikasta.
EnglishI have the feeling, Mrs Redondo Jiménez, that we are talking about illegal immigration.
Hyvä jäsen, käsittääkseni puhumme laittomasta maahanmuutosta.
EnglishYou have just spoken about the problems of immigration, Secretary-General.
Arvoisa pääsihteeri, puhuitte juuri maahanmuuton ongelmista.
EnglishI am less optimistic about immigration policy, however.
Sitä vastoin en ole yhtä toiveikas maahanmuuttopolitiikan suhteen.
English(MT) Mr President, I too will be speaking about immigration.
(MT) Arvoisa puhemies, minäkin puhun maahanmuutosta.
EnglishTo conclude, I would like to say a few words about immigration.
Lopuksi sanon muutaman sanan maahanmuutosta.
EnglishThat then led to a Member such as Mr Tannock giving an inflammatory speech about immigration!
Tämä johtaa sitten siihen, että Tannockin kaltainen parlamentin jäsen pitää täällä palopuheen laittomasta maahanmuutosta!
EnglishLastly, we should speak plainly about immigration.
Lopuksi, meidän pitäisi puhua selkeästi maahanmuutosta.
EnglishWe are talking here about immigration, about terrorism, about passerelle clauses and about organised crime.
Keskustelemme täällä maahanmuutosta, terrorismista, siirtymälausekkeesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta.
EnglishColleagues will be aware that there is also a great deal of concern in Europe at the moment about asylum and immigration.
Kollegat tietävät, että myös turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat aiheuttavat paljon huolta Euroopassa.
EnglishIn fact, this proposal is not about incentives to immigration; it is about how to deal with the current state.
Tosiasiassa tässä ehdotuksessa ei ole kyse maahanmuuton kannustimista vaan nykyisen tilanteen käsittelemisestä.
EnglishI am slightly more sceptical about what has been said about progress on immigration and asylum in the Union.
Suhtaudun vähän epäilevämmin unionin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa tapahtunutta edistymistä koskeviin sanoihin.
EnglishTo achieve this, I believe we must all be clear about our immigration policy, which is not currently the case.
Mielestäni se edellyttää kuitenkin, että olemme kaikki selvillä maahanmuuttopolitiikastamme, toisin kuin tällä hetkellä.
EnglishThey intend to talk about the immigration and Roma issue in order to divert the focus from Italy's real problems.
Ne aikovat keskustella maahanmuutosta ja romaneja koskevasta kysymyksestä siirtääkseen huomion Italian todellisista ongelmista.

Lär dig andra ord

English
  • about immigration

Ta en titt på bab.las svensk-engelska lexikon.