"about-face" - Finsk översättning

EN

"about-face" på finska

volume_up
about-face {substantiv}

EN about-face
volume_up
{substantiv}

1. amerikansk engelska

about-face (även: about-turn, turnabout)
volume_up
täyskäännös {substantiv}

Synonymer (engelska) till "about-face":

about-face

Användningsexempel för "about-face" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey talk until they are blue in the face about the need for a common security and defence policy.
He puhuvat loputtomiin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tarpeesta.
EnglishI have absolutely no illusions about the challenges we face.
Minulle ei ehdottomasti ole mitään harhakuvitelmia kohtaamistamme haasteista.
EnglishBut I wish it had shown more political courage and been open about the problems we face.
Toivoisin kuitenkin enemmän poliittista rohkeutta puhua edessä olevista ongelmista niiden oikeilla nimillä.
EnglishThere are many issues that the United States and the EU disagree about: they must face up to the fact and discuss them.
On paljon asioita, joista USA ja EU ovat eri mieltä – niistä täytyy uskaltaa keskustella.
EnglishWe now expect to see an about-face in terms of human rights and we call for the punishment of those guilty of abuses.
Nyt odotamme täyskäännöstä ihmisoikeuksien alalla ja vaadimme väärinkäytöksiin syyllistyneiden rankaisemista.
EnglishHave you ever thought about how they must face unresolved situations even while on a common shopping errand?
Oletteko koskaan ajatelleet, miten heidän on kohdattava ratkaisemattomia tilanteita jopa tavallista ostosta tehdessään?
EnglishHe spoke about the human face of Communism.
Hän puhui kommunismin inhimillisistä kasvoista.
EnglishThe more Europeans know about the true face of totalitarianism, the better it will be for the future of the European Union.
Mitä enemmän eurooppalaiset tietävät totalitarismin todellisesta luonteesta sitä parempi Euroopan unionin tulevaisuudelle.
EnglishHow does the Moldovan government explain the radical about-face in the approach taken by the organs of national security towards demonstrators and other opponents?
Miten Moldovan hallitus selittää radikaalin täyskäännöksen kansallisesta turvallisuudesta vastaavien elinten suhtautumisessa mielenosoittajiin ja muihin vastustajiin?
EnglishThis budget does not measure up to what the European Union needs for it to come out of the recession, bring about recovery and face up to its responsibilities in terms of solidarity.
Tällä talousarviolla ei vastata siihen, mitä Euroopan unioni tarvitsee lamasta päästäkseen, elpyäkseen ja kantaakseen solidaarisuutta koskevan vastuunsa.
EnglishI am aware, of course, that he is about to face a number of very busy months, as the problems of the world are going to be resting, more than anywhere, on his big, broad shoulders.
Olen luonnollisesti tietoinen siitä, että hänellä on edessään hyvin kiireisiä kuukausia maailman ongelmien kasautuessa suurelta osin hänen suurille, leveille hartioilleen.