"to abolish" - Finsk översättning

EN

"to abolish" på finska

EN to abolish
volume_up
[abolished|abolished] {verb}

For example, we have promised to abolish all export subsidies for agricultural products.
Olemme esimerkiksi luvanneet lakkauttaa kaikki maataloustuotteiden vientituet.
The Commission's ultimate aim is to abolish animal testing completely.
Komission lopullinen tavoite on lakkauttaa eläinkokeet lopullisesti.
We wish to abolish the common organisation of the market in cereals.
Haluamme lakkauttaa viljan yhteisen markkinajärjestelyn.
Where is the firm commitment to abolish tax havens and offshore financial centres?
Missä on luja sitoumus lopettaa veroparatiisit ja offshore-rahoituskeskukset?
Now the Commission wants to abolish the 108% clause by the end of 2003.
Komissio haluaisi nyt lopettaa 108 prosentin lausekkeen soveltamisen vuoden 2003 loppuun asti.
Hehän haluaisivat mieluiten lopettaa liikkuvuuden.

Användningsexempel för "to abolish" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe suggestion to abolish the simple right of veto is also entirely inappropriate.
Myös yksinkertaisen veto-oikeuden kumoamista koskeva ehdotus on täysin sopimaton.
EnglishMr Maaten, the rapporteur, wanted, and still wants, to abolish this directive.
Esittelijä Maaten olisi halunnut ja haluaa edelleen poistaa tämän direktiivin.
EnglishMore specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.
Haluan pyytää erityisesti yhdysvaltalaisia ystäviämme tekemään lopultakin niin.
EnglishI would be happy to abolish one-minute speaking time slots in favour of two minutes.
Voisin mielihyvin korvata minuutin puheenvuorot kahden minuutin puheenvuoroilla.
EnglishThey even want to completely abolish distribution through ecopoints in the long run.
Nämä haluavat jopa poistaa kokonaan ekopistejärjestelmän pitkällä aikavälillä.
EnglishWe urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Vaadimme Malesian hallitusta kumoamaan raipparangaistuksen rangaistusmuotona.
EnglishThe June Movement cannot abolish the euro, but we are voting against the report.
Kesäkuu-liike ei voi poistaa euroa, mutta me äänestämme mietintöä vastaan.
EnglishThe Duchoň report was intended to abolish the priority for passenger transport.
Duchoňin mietinnön tarkoituksena oli poistaa matkustajaliikenteen etusija.
EnglishWe appeal to the government of Iraq to abolish the use of the death penalty.
Pyydämme Irakin hallitusta luopumaan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta.
EnglishInstead, the EU must abolish quota systems of all kinds within agriculture.
Sen sijaan EU:n on poistettava kaikenlaiset kiintiöjärjestelmät maataloudesta.
EnglishTherefore Amendment No 14, which would abolish the whole provision, cannot be accepted.
Siksi tarkistusta numero 14, joka poistaisi koko määräyksen, ei voida hyväksyä.
EnglishInstead, the EU must abolish quota systems of all kinds within the agricultural sphere.
Sen sijaan EU:n on lakkautettava kaikenlaiset maatalouden kiintiöjärjestelmät.
EnglishUltimately, it decided unilaterally to abolish the ecopoints system on 31 December.
Lopulta se päätti yksipuolisesti poistaa ekopistejärjestelmän käytöstä 31. joulukuuta.
EnglishHowever, a decision made by the Commission cannot abolish the laws of science.
Komission tekemä päätös ei kuitenkaan voi kumota tieteen lainalaisuuksia.
EnglishSubject: Commission preparing to abolish visa requirement for Russian citizens?
Aihe: Valmistautuuko komissio luopumaan viisumipakosta Venäjän suhteen?
EnglishTurkey must at last abolish the death penalty, the only country in Europe yet to do so.
Ainoana Euroopan maana Turkin on lopultakin lakkautettava kuolemanrangaistus.
EnglishI am not sure whether it is essential to abolish all the rules concerning age limits.
En ole varma, olisiko kaikkien ikärajasäännösten kieltäminen välttämätöntä.
EnglishThe crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
Kriisiin ei saa takertua sääntöjen kiertämiseksi, heikentämiseksi tai jopa kumoamiseksi.
EnglishIt is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
Niin sanotun sivistysmaan olisi pitänyt jo aikoja sitten kumota näin sivistymätön tapa.
EnglishThe aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
Ehdotuksen tavoitteena on poistaa Taiwanin kansalaisten viisumipakko.