"a little" - Finsk översättning

EN

"a little" på finska

EN a little
volume_up
{adverb}

a little (även: little, slightly, little bit)
volume_up
hieman {adv.}
A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.
Se on hieman huonompi kuin Nizzan sopimus ja hieman parempi kuin seuraava sopimus.
We in this House should show a little more gratitude and a little less criticism.
Meidän olisi Euroopan parlamentissa oltava hieman kiitollisempia ja vähemmän kriittisiä.
It is therefore a little disappointing to see how little money has been added.
Siksi hieman pettyy, kun näkee kuinka vähän lisärahaa on tullut.
a little (även: a bit, little, meagerly, little bit)
83% said that they know a little, or even very little.
Vastaajista 83 prosenttia sanoi tietävänsä vähän tai erittäin vähän.
The additions to it will be demanded of us little by little over the year.
Siihen tehtäviä lisäyksiä meitä vaaditaan tekemään vähän kerrallaan vuoden aikana.
I was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Aioin kertoa vähän tutkimuksesta, vähän keittiöstä.
a little
volume_up
hiukan {adv.}
But there was something psychological happening there that was just a little bit different.
Mutta tässä tapahtuu jotain psykologista joka tekee siitä hiukan erilaista.
The European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
Euroopan parlamentin toiminta on hiukan kummallista, mitä kuitenkin pyydämme anteeksi.
They want to do it themselves, but they need a little bit of backing.
Avuntarvitsijat haluavat toimia itse, mutta tarvitsevat hiukan tukea.
a little
We have endeavoured, in our proposal, to be just that little bit more realistic than you.
Ehdotuksessamme olemme yrittäneet olla pikkuisen realistisempia kuin te.
Everyone is just a little bit mad.
Kaikki ovat vain pikkuisen kajahtaneita.
Such investments can and should be made by professional banks rather than the little outfit that we have at the moment.
Ammattimaiset pankit voivat ja niiden pitäisi tehdä tällaisia investointeja pikemminkin kuin sen pikkuisen kokoonpanon, joka meillä nyt on.

Synonymer (engelska) till "a little":

a little

Liknande översättningar för "a little" på finska

little adjektiv
little adverb

Användningsexempel för "a little" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
Vankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Se on johtanut hyviin tuloksiin. Pieni edistys ei ole kuitenkaan koskaan pahasta.
English(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
(Naurua) Noin 8000 kilometrin päässä Delhistä on pieni kaupunki nimeltä Gateshead.
EnglishWe shall have little idea of how the money will be spent or of what use it will be.
Emme oikein olisi selvillä, miten varat käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan.
English- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
– Neuvosto ei pidä apuun ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä kovinkaan tärkeinä.
EnglishThere was a lot to be done about this in Thessaloniki, but little was achieved.
Tältä osin Thessalonikissa oli paljon tehtävää, mutta saavutukset olivat vähäisiä.
EnglishBecause I have very little speaking time, I shall only discuss the main ones.
Koska käytettävissäni on vain niukasti puheaikaa, esitän niistä vain tärkeimmät.
EnglishThe aim seems to be to drink oneself unconscious in as little time as possible.
Tavoitteena on ilmeisesti juoda itsensä tajuttomaksi mahdollisimman nopeasti.
EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Vähitellen prostituutioon pakotetut naiset alkoivat puhua asiasta julkisesti.
EnglishBut I really must say that the Council has taken precious little notice of us.
Minun on kuitenkin sanottava, että neuvosto ei juurikaan ole kuunnellut meitä.
EnglishRegarding the resolution before us, I agree in general with the little it does say.
Olen yleisesti samaa mieltä päätöslauselmasta, vaikka siinä ei paljon sanotakaan.
EnglishI apologise for trivialising this issue a little, but I wanted to be very specific.
Pyydän anteeksi, jos puutun pikkuseikkoihin, mutta haluan olla hyvin täsmällinen.
EnglishTherefore, we should be a little cautious about the existing great diversity.
Sen vuoksi on oltava varovainen olemassa olevan suuren monimuotoisuuden kanssa.
EnglishWe have more than enough challenges ahead of us for us to be playing little games.
Meillä on liian paljon haasteita edessämme tuhlataksemme aikaamme pelleilyyn.
EnglishIn our experience, there is often too little space to make adequate use of this.
Kokemuksesta tiedämme, että sitä ei useinkaan ehditä hyödyntää riittävästi.
EnglishIn reality, European policy amounts to very little and even that is very weak.
Todellisuudessa eurooppalainen politiikka on hyvin vähäistä ja sekin hyvin heikkoa.
EnglishIt is clear that where there are landmines, there is little prospect for development.
On selvää, että siellä missä on maamiinoja, on myös huonot tulevaisuudennäkymät.
EnglishThat then is also why it makes little sense to table a legislative proposal.
Myöskään tämän vuoksi lainsäädäntöehdotuksen esittäminen ei olisi kovin järkevää.
EnglishThus, there would be little incentive for them to implement energy-saving measures.
Siten niiden kannustimet energiansäästötoimien toteuttamiseen ovat rajalliset.
EnglishWithout it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
Ilman sitä ei ole juuri toivoa Afrikan vauraasta ja demokraattisesta tulevaisuudesta.