"possibly" - Dansk översättning

EN

"possibly" på danska

EN possibly
volume_up
{adverb}

possibly (även: maybe, perchance, perhaps, potentially)
The latter are possibly considered to be more important than the former.
Sidstnævnte finder man muligvis endnu vigtigere end førstnævnte dér.
In this case that is the airlines and possibly travel agents.
I dette tilfælde er det luftfartsselskaberne og muligvis rejsebureauerne.
Those young people are dead, possibly because of that unavoidable change.
Disse unge mennesker er døde, muligvis som følge af dette uundgåelige skifte.
possibly (även: maybe, perchance, perhaps, mayhap)
volume_up
måske {adv.}
The ecological disaster is a major one, possibly unprecedented in scale.
Den økologiske katastrofe er langt alvorligere, måske uden fortilfælde.
Possibly in the future it will also be necessary to introduce sanctions.
Måske vil det i fremtiden også blive nødvendigt med sanktioner.
This is a rather special concept which should possibly be explained.
Dette lidt specielle begreb kræver måske en nærmere forklaring.
possibly (även: if necessary, if possible)
volume_up
evt. {adv.}
Do you think that the safeguard measures perhaps need to be reviewed again and possibly amended?
Synes De, at beskyttelsesforanstaltningerne måske burde revideres og evt. ændres?
At the forefront of the oral question are illegal imports from China, and possibly also from Russia.
Ulovlig import fra Kina, evt. også fra Rusland, er et hovedpunkt i den mundtlige forespørgsel.
It is not, nor should it be, our intention to over regulate and, hence, possibly impede this successful, burgeoning market.
Vi har ikke og må ikke have til hensigt at overregulere og derved evt. hæmme dette nye succesrige marked.

Synonymer (engelska) till "possibly":

possibly

Användningsexempel för "possibly" på danska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe want to make that message as loud and clear and unequivocal as we possibly can.
Vi ønsker at afsende dette budskab så klart og utvetydigt, som vi overhovedet kan.
EnglishThis is a clear pull factor, possibly the most important as far as Cuba is concerned.
I begyndelsen af oktober 2003 blev der tilføjet yderligere 14.384 underskrifter.
EnglishWe could then continue the debate this afternoon, and possibly vote this evening.
Vi kunne så fortsætte forhandlingen i eftermiddag og eventuelt stemme om den i aften.
EnglishWe possibly need antibiotics for the prevention of salmonella and other diseases.
Der er eventuelt behov for antibiotika for at forebygge salmonella og andre sygdomme.
EnglishWe cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Kommissionens forslag om yderligere midler fra det syvende rammeprogram er berettiget.
EnglishA well-informed public is one of the greatest safeguards we could possibly hope for.
En velinformeret offentlighed er en af de bedste garantier, vi kan håbe at få.
EnglishI think this feels like possibly the greatest success of this work this year.
Det må nok anses for den største succes i forbindelse med dette års arbejde.
EnglishThe advantages of time zones cannot possibly outweigh the benefits of standardisation!
Begrebet tidszoner har ringe gyldighed over for harmoniseringens velsignelser!
EnglishThe fly in the ointment is the word 'possibly ', which is in the Commission's draft.
Malurten i bægeret er ordet " eventuelt ", som står i Kommissionens udkast.
EnglishThey cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability
De kan umuligt lide af Parkinsons sygdom eller have et andet handicap. "
EnglishI will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
Jeg vil ikke foruddiskontere, hvad undersøgelserne måtte bringe for dagen.
EnglishBut we must get this done and get it through as soon as we possibly can.
Men vi må få dette gjort og få det igennem så hurtigt, som vi overhovedet kan.
EnglishWe cannot possibly comment in any way at all in such a short space of time.
Det er helt umuligt at give nogen som helst kommentarer efter så kort tid.
EnglishCentralised decision making cannot possibly suit all the regions of the EU.
Centraliserede afgørelser kan umuligt gøre alle EU ' s regioner tilfredse.
EnglishI should be glad to hear the Commission's view and possibly those of the Council as well.
Det vil jeg gerne have en reaktion på fra Kommissionen og eventuelt fra Rådet.
EnglishThe agreement should instead be negotiated in the framework of the UN or possibly the WTO.
Aftalen burde i stedet forhandles inden for FN ' s eller eventuelt WTO ' s rammer.
EnglishI am also thinking, possibly, of a number of emerging countries, already industrialised.
Også en række af de nytilkomne industrialiserede lande kunne eventuelt komme på tale.
EnglishWhat is your view on possibly separating the two areas, either now or in the future?
Hvordan forholder De Dem til en eventuel adskillelse af begge områder, nu eller fremover?
EnglishI will try to find a compromise tonight or possibly tomorrow morning.
Jeg vil forsøge at finde et kompromis i aften eller eventuelt i morgen tidlig.
EnglishThat has been achieved possibly beyond the wildest dreams of people a few months ago.
Det blev opnået og overgår langt folks drømme for et par måneder siden.