"identical" - Dansk översättning

EN

"identical" på danska

EN identical
volume_up
{adjektiv}

identical
It’s fairly common for identical or similar content to appear on multiple pages.
Det forekommer tit, at identisk eller lignende indhold findes på flere sider.
The proposed definition is identical in the Gothenburg Protocol.
Den foreslåede definition er identisk i Göteborg-protokollen.
The European Parliament rejected an identical proposal by the Commission barely a year ago.
Europa-Parlamentet forkastede et identisk forslag fra Kommissionen for knapt et år siden.
identical
The conclusions are therefore identical across the board, and most Members have quoted them.
Konklusionerne er derfor enslydende, og de fleste medlemmer har også citeret dem.
This is why I ask you to reject the two strangely identical amendments tabled on this matter.
Jeg opfordrer derfor til, at man forkaster de to påfaldende enslydende ændringsforslag, der er stillet desangående.

Synonymer (engelska) till "identical":

identical

Användningsexempel för "identical" på danska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI think our positions were virtually identical for most of these negotiations.
Jeg tror, at vores holdninger var næsten ens under det meste af disse forhandlinger.
EnglishI wish to table an oral amendment to Amendments Nos 10 and 16, which are identical.
Jeg har et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 10 og 16, der er identiske.
EnglishThe interests of the people of Gibraltar and southern Spain are identical in this regard.
Befolkningen i Gibraltar og det sydlige Spanien har samme interesse i denne sag.
EnglishIs this not an identical process to the one that took place in the case of BSE?
Er man ikke her i en proces, der er magen til den, der foregik med BSE?
EnglishMr President, the services have pointed out that the proposed amendments are identical.
Hr. formand, tjenesterne har faktisk konstateret, at ændringsforslagene er identiske.
EnglishOur positions have moved closer, without, however, becoming identical.
Holdningerne har i mellemtiden nærmet sig hinanden, men uden at være helt ens.
EnglishIt was argued that identical speeds create congestion and bottlenecks on the roads.
Argumentet var, at ens hastigheder skaber kø og flaskehalse på vejene.
EnglishI think we should be asking whether these transactions have an identical consequence.
Jeg mener, at vi bør spørge om, hvorvidt disse transaktioner har identiske konsekvenser.
EnglishCan this objective be achieved by an identical reduction in our fishing fleets?
Kan dette mål nås ved en tilsvarende reduktion af vore fiskerflåder?
EnglishThey are not the same and therefore should not be voted as identical amendments.
Ændringsforslagene er ikke identiske, og derfor skal der ikke stemmes, som om de er identiske.
EnglishIt is an identical resolution by an identical council, the Security Council.
Det er den samme resolution fra det samme råd, nemlig Sikkerhedsrådet.
EnglishYou are aware that Russia has imposed an identical embargo on Georgian wine.
De ved, at Rusland har indført et tilsvarende forbud mod georgisk vin.
EnglishThe transport situations within the different Member States are far from identical.
Transportsituationen i de forskellige medlemsstater er langt fra ens.
EnglishThey do not have to be completely identical, because geographical differences also exist.
De behøver ikke at være helt ens, for der er også geografiske forskelle.
EnglishExcise duty is absolutely identical in all parts of the United Kingdom.
Forbrugsafgiften er nøjagtig den samme overalt i Det Forenede Kongerige.
EnglishDo those drivers and citizens who use the roads not face identical risks?
Udsættes disse chauffører og de borgere, der kører på landevejene, ikke for de samme risici?
EnglishThey differ very little from those currently in force and are almost identical between themselves.
De adskiller sig kun lidt fra de gældende, de er næsten identiske med hinanden.
EnglishAs they are identical I will take Amendment No 5 first and Amendments Nos 6 and 14 will fall.
Da de er ens, vil jeg tage ændringsforslag 5 først, og ændringsforslag 6 og 14 vil udgå.
EnglishThe second point of view is this: men are increasingly players in identical active messages.
For det andet: Manden er stadig oftere hovedperson i lignende reklamer.
EnglishSpecifically, we are asking for safety advisers with identical training in every company.
Helt konkret anmoder vi om sikkerhedskonsulenter med identiske uddannelser i alle virksomheder.