"I spent some time" - Dansk översättning

EN

"I spent some time" på danska

Se exempelmeningar för "I spent some time" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "I spent some time" på danska

I pronomen
Danish
spent verb
Danish
to spend verb
Danish
some adjektiv
some adverb
Danish
some pronomen
Danish
time substantiv
to time verb

Användningsexempel för "I spent some time" på danska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
Jeg har været med til at arbejde på mange af disse betænkninger.
EnglishMr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
Hr. Dupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
EnglishI can tell you this from first hand experience, as I spent some time there when both countries were still united.
Jeg kan fortælle Dem det, fordi jeg har opholdt mig der i lang tid, faktisk i den tid, hvor de to lande endnu var én helhed.
EnglishI spent some time too looking at the rights of disabled consumers who traditionally have gained employment in this field of the telecommunications industry.
Jeg har brugt tid på at se på rettighederne for handicappede brugere, der traditionelt har fået beskæftigelse på dette område af telekommunikationsindustrien.

Lär dig andra ord

English
  • I spent some time

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.