"could" - Dansk översättning

EN

"could" på danska

DA
volume_up
can {substantiv}
DA

EN could
volume_up
{verb}

1. "be able to"

could (även: can, may, to be able to)
In that way the animals could be slaughtered in the EU and the meat could be exported.
På denne måde ville dyr kunne slagtes i EU, og kødet ville kunne eksporteres.
If we could accept this as an oral amendment we could vote on it.
Hvis vi kunne acceptere denne som mundtligt ændringsforslag, kunne vi stemme om det.
The number could have been even larger, but clearly it could also have been smaller.
Antallet kunne være højere, men det kunne så sandelig også være lavere.

Användningsexempel för "could" på danska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThen came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
Da gik Disciplene til Jesus afsides og sagde: "Hvorfor kunde vi ikke uddrive den?
EnglishIf nothing is done, energy imports by 2030 could amount to 70 % of total needs.
Derfor mener jeg, at EU skal koncentrere sig om at lede og styre efterspørgslen.
EnglishWe need to look at the location of water and how infrastructures could be used.
Vi skal have overblik over vandets beliggenhed og anvendelse af infrastrukturer.
EnglishIf no political solution is found, any military invasion could well be in vain.
Hvis der ikke opnås en politisk løsning, er alle militære erobringer nyttesløse.
EnglishNow, if the level really were 0.46 %, this concentration could be understandable.
Hvis de 0, 46 % virkelig var 0, 46 %, var denne koncentrering måske forståelig.
EnglishNot even someone familiar with dealing with fundamentalists could manage that.
Det ville ikke en gang lykkes for en, der er vant til at omgås fundamentalister.
EnglishThere could also be extensions in this area if defined within the IMO framework.
Der er imidlertid to punkter, som Kommissionen finder vanskeligt at acceptere.
EnglishI should appreciate it if the Commissioner could brief us on that satisfactorily.
Jeg ville gerne have, at kommissæren skaffer os tilstrækkelige oplysninger derom.
EnglishObviously the European Union could not be further away from that kind of thing.
Den Europæiske Union er selvsagt det diametralt modsatte af en sådan situation.
EnglishMr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.
Hr. Caccavale, jeg tror Dem, når De siger, at De ikke har fundet denne betænkning.
EnglishSo, could you please help us to obtain answers to our questions from the Council?
Vil De være så venlig at hjælpe os med at få svar fra Rådet på vores spørgsmål?
EnglishPerhaps an alternative solution could be sought among the other available options.
Her burde man måske se på en alternativ løsning blandt de andre mulige optioner.
EnglishMr President, who could not feel sorry for the sorely tried population of Iraq?
Hr. formand, hvem har ikke medfølelse med den hårdt prøvede befolkning i Irak?
EnglishMr President, 'illegal work ' could also be referred to as 'underground work '.
Hr. formand, i Italien kalder man også sort arbejde for " undervandsarbejde ".
EnglishCould this be seen as a lack of objectivity for the sake of political correctness?
Er vi undertiden ikke så objektive, fordi det gælder om at være politisk korrekt?
EnglishIndeed, these differences could lead to the double taxation of migrant workers.
Det er muligt, at sådanne forskelle fører til dobbeltbeskatning af en migrant.
EnglishThere is one point on which I would be grateful if the Commissioner could reply.
Der er et spørgsmål, som jeg meget gerne vil have kommissæren til at besvare.
EnglishCould it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
Er solidaritet f.eks. ikke noget, der indgår i denne globaliseringsopfattelse?
EnglishThe two things are not easily reconciled and we could lose out on both counts.
De to ting er ikke så nemme at forene, og vi risikerer at tabe på alle fronter.
EnglishSince the priority was to deal with other issues, it could not be discussed.
Da der var andre spørgsmål, der havde højere prioritet, blev det ikke behandlet.