"collision" - Dansk översättning

EN

"collision" på danska

volume_up
collision {substantiv}

EN collision
volume_up
{substantiv}

collision (även: impact)
The German government has concluded that nuclear reactors could not withstand a collision with a targeted passenger jet.
Den tyske regering har konkluderet, at atomreaktorer ikke kan modstå en kollision med et målsøgende passagerfly.
This directive relates to the protection of vulnerable road users in the event of a collision with a motor vehicle.
Dette direktiv handler om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter ved kollision med et motorkøretøj.
Since then, the Europhile British press, particularly the national Sunday newspaper The Observer, has made great capital over the recent tragic collision between the Swiss and the Russian airliners.
Siden da har den eurofile britiske presse - specielt den nationale søndagsavis The Observer - slået mønt af den nylige tragiske kollision mellem et schweizisk og et russisk rutefly.
collision (även: clash, crash, pile-up, bingle)
We want to avoid collisions with vulnerable road users altogether through accident avoidance measures within the vehicle itself.
Vi ønsker helt at undgå sammenstød med bløde trafikanter gennem forebyggende foranstaltninger i selve køretøjet.
We all know that nuclear power plants were not designed to withstand collisions with large aircraft, particularly jumbo jets.
Vi ved alle, at atomkraftværker ikke er bygget til at modstå sammenstød med store flyvemaskiner, i særdeleshed ikke jumbojetter.
In April of this year, for example, there was a collision off the Belgian coast between a bunker ship which was refuelling and another ship that was being refuelled.
I april i år f.eks. var der ud for den belgiske kyst et sammenstød mellem et bunkerskib, som ville tanke op, og et skib, som var ved at blive tanket op.
collision

Synonymer (engelska) till "collision":

collision
English

Användningsexempel för "collision" på danska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOne of the books is known in English translation as Collision: Globalisation and China's Reality Choice.
Den ene bog hedder i den engelske oversættelse Collision Globalisation and Chinas Reality Choice.
EnglishWe are locked on a collision course with climate change.
Vi er låst fast på en kollisionskurs med klimaforandringen.
EnglishIf the Commission pursues the line indicated tonight, it is on a collision course with Parliament.
Hvis Kommissionen følger den linje, der er indikeret her til aften, er den på kollisionskurs med Parlamentet.
EnglishThis collision between a bus and a juggernaut is the worst road traffic accident in the history of our country.
Kollisionen mellem en bus og en kæmpe lastbil er den værste vejtrafikulykke i Finlands historie.
EnglishWhen it comes to TRIPS and GATS, too, it is obvious that the EU is on a collision course with the developing countries.
Også når det gælder TRIPs og GATS er det åbenlyst, at EU befinder sig på kollisionskurs med ulandene.
EnglishToday we are on a collision course.
EnglishWe have heard the spokesmen of France and Germany this week make it clear that they want the veto to go and we are now on a collision course.
I denne uge har talsmænd fra Frankrig og Tyskland erklæret, at de ønsker et veto ophævet, og vi befinder os således på kollisionskurs.
EnglishAs a rule, it acts illegitimately, I repeat, illegitimately, in the name of a given civilisation in the aim of setting this on a collision course with our own.
Som hovedregel handler den illegitimt - jeg gentager: illegitimt - på vegne af en civilisation med det formål at bringe den i konflikt med vores egen civilisation.
EnglishMadam President, when we talk of the safe use of the Internet, the notions of free expression and the dissemination of illegal material often travel along a collision course.
Fru formand, når vi drøfter anvendelsessikkerheden af Internet, kommer begreberne udtryksfrihed og formidling af ulovligt materiale ofte på kollisionskurs.
EnglishThe collision alert system, coupled with on-board computers, should increase driver safety and, what is more, the VMS should cut traffic delays by 20 %.
Kollisionsforebyggelsessystemet og den indbyggede computer vil øge bilisternes sikkerhed, og VMS-systemet vil i øvrigt reducere de forsinkelser, der skyldes trafikken, med 20 %.
EnglishThe severity of some of the remarks you will hear from the floor today do not reflect on her, but on the fact that she is caught in one institution which is now on a collision course with another.
De hårde bemærkninger, der vil lyde i salen i dag, er ikke møntet på hende, men skyldes, at hun kommer fra en institution, der nu er på kollisionskurs med en anden.
EnglishAs previous speakers made clear, that means it is on a head-on collision course with a majority in this Parliament, which after all is responsible for scrutinising and assessing the Commission.
Den kommer derved - og det stod allerede klart ved de tidligere meldinger - på konfrontationskurs med et flertal i Parlamentet, som jo skal kontrollere og vurdere Kommissionen.