"to be able to" - Dansk översättning

EN

"to be able to" på danska

EN to be able to
volume_up
{verb}

to be able to (även: can, may, could)
A new Commission will be no more able to manage what the old one could not manage.
En ny Kommission vil heller ikke kunne styre det, som den gamle ikke kunne styre.
I am delighted to be able to be able to set out the Commission's position on the report.
Jeg er glad for at kunne præsentere Kommissionens holdning til betænkningen.
Only then will Bangladesh be able to recover the necessary internal stability.
Først da vil Bangladesh kunne genoprette den nødvendige indenrigspolitiske stabilitet.
If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest?
Formå I altså ikke engang det mindste hvorfor bekymre I eder da for det øvrige?
Strive to enter in at the strait gate: for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able.
"Kæmper for at komme ind igennem den snævre Port; thi mange siger jeg eder skulle søge at komme ind og ikke formå det.
May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
for at I rodfæstede og grundfæstede i Kærlighed kunne sammen med alle de hellige formå at begribe hvor stor Bredden og Længden og Dybden og Højden er

Liknande översättningar för "to be able to" på danska

to be verb
able adjektiv
to able verb
to adverb
Danish
to preposition
Danish
to konjunktion
Danish
to partikel
Danish

Användningsexempel för "to be able to" på danska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd the men of Bethshemesh said, Who is able to stand before this holy LORD God?
og Bet-Sjemesjiterne sagde:"Hvem kan bestå for HERRENs denne hellige Guds Åsyn?
EnglishIf you use Firefox version 5 or newer, you won't be able to use Google Toolbar.
Hvis du bruger Firefox version 5 eller senere, kan du ikke bruge Google Toolbar.
EnglishIt is also able to lay down a number of benchmark values and fundamental rights.
Den kan bl.a. stadfæste en række referenceværdier og grundlæggende rettigheder.
EnglishMr Savary, I welcome the compromise that we were able to reach in that respect.
Jeg er glad for, hr. ordfører, at vi har kunnet opnå et kompromis på dette punkt.
EnglishHe will now be able to appear before the judicial authorities as was his wish.
Moniz ' immunitet, og han kan dermed møde for domstolen, som det var hans ønske.
EnglishOnly then will we be able to authorise the release of GMOs into the environment.
Kun under disse omstændigheder kan vi tillade udsætning af GMO ' er i miljøet.
EnglishNeither side has been able to draw maximum benefits from the existing cooperation.
Ingen af siderne har kunnet drage maksimale fordele af det nuværende samarbejde.
EnglishThe Council was not able to do that, and it also owes us an explanation for that.
Det så Rådet sig ikke i stand til, og det skylder det os også en forklaring på.
EnglishWe hope that, together, we will be able to get the peace process back on track.
Vi håber, at det vil lykkes os i fællesskab at få fredsprocessen på ret køl igen.
EnglishBecause of the climatic situation Australia is able to supply them with beef.
På grund af klimaforholdene kan Australien nu begynde at levere oksekød til dem.
EnglishI am sorry that I am not able to promise an early opening of a delegation in Macao.
Jeg er ked af, at jeg ikke kan love, at vi snart vil åbne en delegation i Macao.
EnglishWe will not be able simply to fall back on old models of public administration.
Her kan vi ikke bare tage gamle modeller for offentlig forvaltning op fra skuffen.
EnglishEuropeans will only be able to confront this serious problem by working together.
Det er kun i fællesskab og samlet, at europæerne kan løse dette alvorlige problem.
EnglishIn future, food production must be able to comply with the principle of caution.
Forsigtighedsprincippet skal ligeledes fortsat efterleves ved fødevareproduktionen.
EnglishThat is why I regret that I am not able to congratulate this Member on his work.
Derfor beklager jeg, at jeg ikke kan lykønske denne kollega med hans arbejde.
EnglishI see it as a good start that we are able, today, to discuss it during the day.
Jeg mener, at det er en god start, at vi kan diskutere det i løbet af dagen i dag.
EnglishThe sooner we get started, the farther we shall be able to go with our voting.
Hør nu her, jo hurtigere vi kommer i gang, jo længere kommer vi med afstemningen.
EnglishOnly then will we be able to overcome the lack of commitment in the declarations.
Først da er vi i stand til at kæmpe mod erklæringernes uforpligtende karakter.
EnglishI await your support and, in return, you will be able to count on my determination.
Jeg forventer Deres støtte, og De kan så til gengæld regne med min beslutsomhed.
EnglishNor will the EC and the constituent bodies of the EU be able to exercise control.
Heller ikke fra Europa-Parlamentet eller EUʼs institutionelle organer, og hvorfor?