"tydelig" - Engelsk översättning

DA

"tydelig" på engelska

DA tydelig
volume_up
{adjektiv}

tydelig (även: klar, lys, overskuelig)
volume_up
clear {adj.}
Sondringen mellem grundvandet og overfladevandet er ikke altid helt tydelig.
The distinction between groundwater and surface water is not always clear.
Nu skal kommissionsforslagene udarbejdes yderligere i en tydelig strategi.
The Commission's proposals now need to be elaborated further into a clear strategy.
Udviklingen af en tydelig informationsstrategi er en forudsætning her.
In this respect, it is important to develop a clear information strategy.
tydelig (även: indlysende, oplagt, selvsagt)
Det er en ret tydelig kategori af mennesker, der er tilbøjelig til at gøre det.
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
Løsningen er tydelig, men den går mod de store multinationale virksomheders interesser.
The solution is obvious but it goes against the interests of the large multinationals.
I nutidens globaliserede verden er denne virkelighed endnu mere tydelig.
In today's globalised world, this fact is all the more obvious.
tydelig (även: åbenbar)
Denne ulige fordeling bliver særlig tydelig i den fælles landbrugspolitik.
This uneven distribution is particularly apparent in the common agricultural policy.
Her bliver den europæiske svaghed imidlertid også særligt tydelig.
Europe's weakness certainly also becomes particularly apparent here.
Men undskyld mig, hr. kommissær, Kommissionens modvilje er tydelig for alle.
The unwillingness of the Commission is, however, with apologies to the Commissioner, apparent to everyone.
tydelig (även: distinkt, klar)
Man kan næppe dokumentere nødvendigheden af en klar kompetenceafgrænsning tydeligere.
It would be very difficult to demonstrate the need for a distinct division of competences more clearly.
Hvad det angår, viste der sig meget tydelig divergens i New York mellem Den Europæiske Union og Polen.
In this respect, in New York, very distinct differences between the European Union and Poland emerged.
Der skal fastsættes klare og tydelige kriterier for, hvordan folk opføres på og tages af listen.
Clear and distinct criteria governing the way in which people's names are added to and deleted from the list must be established.
tydelig (även: klar, letforståelig, simpel)
volume_up
plain {adj.}
Det er meget tydeligt i de mellemeuropæiske lande.
This is plain to see in the countries of Central Europe.
Det var allerede tydeligt i fjor og ser til min store glæde ud til at fortsætte også i år.
This was already plain to see last year, and I am very pleased that it seems to be continuing this year.
Heri redegøres klart og tydeligt for den manglende forholden sig til armeniernes skæbne i Tyrkiet.
It also speaks in plain terms of the failure to come to terms with what happened to the Armenians in Turkey.
tydelig
volume_up
lucid {adj.}
Rapportens anbefalinger er klare og tydelige.
The report is lucid and clear in its recommendations.
Allerførst vil jeg takke fru Lucas for hendes meget tydelige betænkning.
Mr President, first of all, I should like to thank Mrs Lucas for her very lucid report.
tydelig (även: synlig, åbenlys)
volume_up
overt {adj.}
Det er mest tydeligt, når det gælder åbenlyst seksuelt materiale og formålsløs vold.
This is most obvious in the fields of overt sexual material and gratuitous violence.
tydelig (även: gennemskuelig, håndgribelig)
Det kommende topmøde mellem stats- og regeringschefer skal efter vores mening være en klar succes og udsende et tydeligt budskab om Europas nye forpligtelse over for Latinamerika.
The next summit of Heads of State and Government will have to result, in our opinion, in a palpable success, sending a clear message with regard to this new European commitment with Latin America.
tydelig (även: grov, larmende, åbenlys)
Den Europæiske Union fordømmer derfor kraftigt de tydelige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder i Iran.
The European Union therefore strongly condemns these blatant violations of basic rights by Iran.
Henrettelserne er talrige, tibetanerne undertrykkes, og Taiwan udsættes i perioder for tydelige trusler fra Beijing.
Executions are common, the Tibetans are oppressed and Taiwan is subject to blatant threats from Beijing.
Tydeligere kan det næppe siges, at demokrati på europæisk niveau for føderalisterne skal findes i målene og ikke i måden, hvorpå man når disse mål.
What more blatant admission could there be that, for federalists, European democracy is now an objective, rather than a path to achieving a goal?

Användningsexempel för "tydelig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DanishHr. formand, det indonesiske statsforbunds politiske skrøbelighed er tydelig.
Mr President, the political fragility of the Indonesian confederation is evident.
DanishMed billederne fulgte kommentarer, der afslører en tydelig vilje til at forvolde skade.
The commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
DanishDermed bliver udvidelsesprocessens alt omfattende karakter også tydelig.
This shows very clearly the all-encompassing nature of the enlargement process.
DanishHvis vi kan gøre det, så vil samarbejdsånden virkelig være tydelig for alle.
If we can do that then the spirit of cooperation will indeed be evident for all to see.
DanishIndførelse af et fælles system gør den nuværende uklare situation mere tydelig.
The introduction of one system would give the currently ambiguous system a dose of clarity.
DanishMærkværdigvis mangler selv nogle politikere der en tydelig indsigt deri.
Strangely enough even some of the politicians there have little idea of it.
DanishSom følge heraf har vi i de seneste par år set en tydelig forbedring.
As a result, over the last few years, we have witnessed a marked improvement.
DanishJeg vil gerne have en tydelig angivelse af omfanget af anvendelse af Parlamentets faciliteter.
I would like a straightforward answer about the use of this Parliament's facilities.
DanishAftalen er en tydelig illustration af de store farer, som kernekraften er forbundet med.
The agreement clearly shows the great risks attached to nuclear power.
DanishVi får et større udvalg af produkter samt klar og tydelig mærkning.
They get a wider choice of product and separate and distinctive labelling.
DanishDet er glædeligt, at rådsformanden er så tydelig i sin kritik af Rusland.
Another proposal is to set up a temporary international tribunal to investigate these crimes.
DanishJeg takker derfor fru McCarthy, som det trods alt er lykkedes at fastlægge en tydelig kurs.
I therefore thank Mrs McCarthy, who has managed to clarify the line.
DanishDer mangler et tillidsvækkende, tydeligt system, en tydelig systemsammenhæng.
What is lacking is a confidence-building, recognisable system, an approach clearly based on a system.
DanishForbindelsen med torsk og i mindre grad med kulmule er tydelig.
The link in the case of cod and, to a lesser degree, of hake, is evident.
DanishHvis Kyoto-aftalen bliver en fiasko, er lektien tydelig.
It has become an issue that truly symbolises the international political agenda.
DanishDet er imidlertid stadig rigtigt, at Parlamentets stilling på en sådan konference ikke er tydelig.
However, it remains the case that Parliament's status at such a conference is unclear.
DanishKommissionen skal fremover sørge for at være mere tydelig i sine erklæringer.
The Commission must see to it that the statements made in its forthcoming texts are of greater clarity.
DanishKofi Annan, FN ' s generalsekretær, har langt om længe fremsat en tydelig kritik af denne adfærd i i dag.
At the G8 Summit at Gleneagles in Scotland, poverty was at the top of the agenda.
DanishDer er en tydelig utilfredshed og bekymring blandt borgerne over for denne usikkerhed.
The citizens are clearly concerned about the present lack of security and unhappy with the situation.
DanishDer er brug for en tydelig specificering og prioritering af byniveau.
The village level needs to be clearly specified and prioritised.