"nødvendigt" - Engelsk översättning

DA

"nødvendigt" på engelska

DA nødvendigt
volume_up
{adjektiv}

nødvendigt (även: fornøden, krævet, nødig, nødvendig)
Konkurrencelovgivningen og arbejdstagernes frie bevægelighed gør dette nødvendigt.
This is necessary because of competition law and freedom of movement for workers.
Det er nødvendigt med et fælles investeringsprogram for Middelhavsområdet.
A concerted programme of investment in the Mediterranean is becoming necessary.
Det er nødvendigt for at tilpasse medicinalforskningen til efterspørgslen.
This is necessary to tailor pharmaceutical research more to existing needs.
nødvendigt (även: altafgørende, essentiel, nødvendig)
Det er helt nødvendigt, og det findes der faktisk ikke noget alternativ til.
This is absolutely essential and there are no alternatives to that reality.
Det er absolut nødvendigt at forbedre og harmonisere kontrolforanstaltningerne.
It is essential to fine tune and harmonise the monitoring arrangements.
Vi mener, at det er absolut nødvendigt at fortsætte denne forenklingsproces.
We believe that it is essential to go further with this process of simplification.
nødvendigt (även: nødvendig)

Användningsexempel för "nødvendigt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DanishVi mener, at det er nødvendigt med et håndfast initiativ fra Kommissionens side.
We believe that we should respond in a decisive fashion, led by the Commission.
DanishFor det andet er det absolut nødvendigt, at WTO får en parlamentarisk forsamling.
Secondly, the WTO is in urgent need of a parliamentary assembly to accompany it.
DanishFolk forstår, at det på dette område er nødvendigt at samarbejde over grænserne.
People understand that there is a need for cross-border cooperation in this area.
DanishHvert land skal fremstille det lager af mønter, der er nødvendigt for dets marked.
Every country must manufacture the stock of coinage required for its own market.
DanishSamarbejde på EU-plan og internationalt om rumaktiviteter er absolut nødvendigt.
Cooperation at Community and international level in space activities is imperative.
DanishPå dette område er det nødvendigt med en mere effektiv fremgangsmåde end hidtil.
These matters call for more effective action than has hitherto been the case.
DanishEr det nødvendigt at minde om, at det er i strid med subsidiaritetsprincippet?
Do I need to remind you that this is contrary to the principle of subsidiarity?
DanishSamordning, som går videre end nødvendigt, vil vise sig at være kontraproduktivt.
Coordination which goes beyond what is required will even prove counterproductive.
DanishEt flertal af medlemmerne er nødvendigt, for at forretningsordenen kan ændres.
Secondly, I do not entirely agree with Mrs Green that this vote has gone smoothly.
DanishVi ved i dag mere, og det betyder naturligvis også, at det er nødvendigt at handle.
More things become known to us today, and we are of course forced to take action.
DanishI øjeblikket er vejnettet mættet, og det er nødvendigt at effektivisere det igen.
The road transport network is currently saturated and in need of an overhaul.
DanishJeg mener, at det er nødvendigt, at der nu fremlægges vigtige revisionsplaner.
I believe that it is time that significant plans for reform were put on the table.
DanishDertil er et flertal på to tredjedele nødvendigt i det belgiske føderale parlament.
Such a change requires a two-thirds majority in the Belgian Federal Parliament.
DanishDet er altså nødvendigt, at Rådet og Kommissionen nøje følger udviklingen der.
The Council and Commission thus need to keep their finger firmly on the pulse.
DanishDet viser, at det er nødvendigt, at vi fremover udvikler bredere fælles retsregler.
This demonstrates that we need to develop a broader common body of law in future.
DanishMed hensyn til det sidste er det nødvendigt at se nærmere på Unionens struktur.
As far as the latter is concerned, it is vital that we tackle the Union's structure.
DanishEfter valget af euroen bliver alt dette nødvendigt, og forløbet skal fortsætte.
Although we now have the euro, much remains to be done and we must press on.
DanishDet er nødvendigt, at man endelig bliver klar over dette i alle verdens lande.
This needs to be realised once and for all in all the countries of the world.
DanishDet er et grundlæggende skridt på vejen, for det er nødvendigt at gå videre.
Equality of access to screening programmes also needs to be guaranteed for all.
DanishSådan har det også været denne gang, men det er nødvendigt at fortsætte bistanden.
This has been the case this time as well, but we must continue to provide this aid.