"kundgøre" - Engelsk översättning

DA

"kundgøre" på engelska

DA kundgøre
volume_up
{verb}

Användningsexempel för "kundgøre" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DanishKan man i fuldt alvor kundgøre rettigheder uden at forankre dem som rettigheder?
Can you even proclaim rights in earnest without enshrining them in law?
DanishMåtte HERREN din Gud kundgøre os hvilken Vej vi skal gå og hvad vi skal gøre!
That the LORD thy God may shew us the way wherein we may walk, and the thing that we may do!
DanishHvo kan opregne Herrens vældige gerninger finde ord til at kundgøre al hans pris?
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
DanishJeg vil takke HERREN af hele mit Hjerte kundgøre alle dine Undere
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
DanishDet er altså ikke nok bare at kundgøre, at disse problemer forekommer een at være af vigtighed.
It is not sufficient simply to declare that these matters are important.
DanishKald på mig så vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting du ikke kender.
Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not.
Danishjeg tænkte: "Lad Alderen tale og Årenes Mængde kundgøre Visdom!
I said, Days should speak, and multitude of years should teach wisdom!
Danishat jeg kan kundgøre al din Pris juble over din Frelse i Zions Datters Porte!
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken!
DanishDet er parlamenternes opgave at kundgøre grundlæggende rettigheder og forankre dem som rettigheder.
It is a matter for parliaments to proclaim fundamental rights and to enshrine them in law.
DanishHERREN har bragt vor Ret for Lyset; kom lad os kundgøre HERREN vor Guds Værk i Zion!
The LORD hath brought forth our righteousness: come, and let us declare in Zion the work of the LORD our God!
Danishkundgøre dig Visdommens Løndom thi underfuld er den i Væsen; da vilde du vide at Gud har glemt dig en Del af din Skyld!
And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is!
DanishKan man i fuldt alvor kundgøre rettigheder og samtidig vægre sig ved at gøre dem til en del af sin egen lovgivning?
Can you proclaim rights in earnest, but at the same time refuse to declare them part of your own law?
DanishLad dem dog kundgøre dig og lade dig vide hvad Hærskarers HERRE har for mod Ægypten!
Danishogså for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-Kar som han forud havde beredt til Herlighed?
And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,
DanishOg da Aron så det byggede han et Alter for den og Aron lod kundgøre: "I Morgen er det Højtid for HERREN!
And when Aaron saw it, he built an altar before it; and Aaron made proclamation, and said, To morrow is a feast to the LORD!
DanishOg han gik bort og begyndte at kundgøre i Bekapolis hvor store Ting Jesus havde gjort imod ham; og alle undrede sig.
And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel.
DanishHvorledes det går mig skal Tykikus den elskede Broder og tro Tjener og Medtjener i Herren kundgøre eder alt sammen;
All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother, and a faithful minister and fellowservant in the Lord:
Danishogså for mig om at der må gives mig Ord når jeg oplader min Mund til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed
And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
DanishKvinden siger til ham: "Jeg ved at Messias kommer (hvilket betyder Kristus); når han kommer skal han kundgøre os alle Ting.
The woman saith unto him, I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things.
DanishJeg vil også gerne betone, at det er nødvendigt med et femte handlingsprogram, og det håber jeg at høre kommissæren kundgøre.
I should also like to stress that a fifth action programme is necessary and I hope to hear the Commissioner announce one.