Versalisering

Versalisering är användandet av stor bokstav i början av vissa ord. Regler och bruk kring detta skiljer sig mellan olika språk och tenderar att förändras med tiden. I svenskan har vi främst stor begynnelsebokstav i början av meningar, vid förkortningar samt i egennamn såsom platser, personnamn, boktitlar och politiska partier. Detta skiljer sig avsevärt från engelskan, där ord i många fall skrivs med stor begynnelsebokstav.

Engelska versaler

På engelska så finns det som sagt många olika kategorier av ord som skrivs med en versal som begynnelsebokstav, du kan se de vanligaste kategorierna med exempel listade nedan.

 • Namn på dagar och månader
  • Idag är den första måndagen i november.
   Today is the first Monday in November.
 • Huvudorden i bl.a. bok- och filmtitlar
  • Jag kollar på Sagan om ringen.
   I am watching Lord of the Rings.
 • Namn på helgdagar
  • Svenska folket firar midsommar i juni.
   The Swedish people celebrates Midsummer in June.
 • Orden King, Queen, Crown, Government, Parliament, State, Church m.fl.
  • Jag tror att drottning Silvia gillar Englands parlament.
   I believe that Queen Silvia likes the Houses of Parliament.
 • Ord som betecknar språk, religiös och politisk tillhörighet och nationalitet
  • Jag är en holländare.
   I am Dutch.
  • Jag äter pommes frites.
   I eat French fries.
  • Han pratar svenska, spanska och engelska.
   He speaks Swedish, Spanish and English.
 • Beteckningar på större, historiska händelser och perioder
  • Första världskriget förstörde många byggnader.
   The First World War destroyed a lot of buildings.
 • Vid titlar före personnamn
  • Jag ska ringa Johan Svensson.
   I will call Mr. Svensson.
 • Namn på offentliga byggnader, myndigheter, organisationer och institutioner
  • Hon är upptagen med att kolla på de olympiska spelen.
   She is busy watching the Olympic Games.
 • Vid eponymer (ord bildade av personnamn)
  • Jag kollar alltid vem som får nobelpriset på TV.
   I always find out who got the Nobel Prize on TV.