Relativa pronomen

Relativa pronomen är pronomen som syftar tillbaka på ett annat ord. Relativa pronomen används efter ett subjekt för att tydliggöra vilken person eller sak som vi pratar om, eller för att ge mera information om en person eller en sak. Vilken relativt pronomen som ska användas beror på vad vi syftar tillbaka på och vilken typ av relativ sats som vi vill bilda.

Who

Who används för att syfta på personer:
 • This is Anna who will be working with us today. (Det här är Anna som kommer att jobba med oss idag).
Whom används som objekt till ett verb eller en preposition:
 • The woman, to whom we were selling the car, wanted to haggle. (Kvinnan som vi skulle sälja bilen till ville pruta)

Which

Which används för att syfta på saker och djur, samt för att syfta tillbaka på en hel sats:
 • I live in Stockholm which is the capital of Sweden. (Jag bor i Stockholm som är Sveriges huvudstad).
 • The car which he was driving was blue. (Bilen som han körde var blå).
 • He asked if he could join us which we were happy about. (Han frågade om han kunde komma med oss, vilket gladde oss).

That

That kan syfta på både människor och saker, men kan aldrig stå efter ett kommatecken.
 • Queen Elizabeth II is the monarch that has been ruling over Britain for longer than anyone else. (Drottning Elizabeth II är den monarken som har regerat över Storbritannien längre än någon annan)
 • I got the guitar that I wanted for my birthday. (Jag fick gitarren som jag önskade mig i födelsedagspresent)
That används också efter superlativa adjektiv och andra bestämmare såsom all, same, any, none, nothing, only, everything, little, much och no.
 • This is the best book that I have ever read. (Det här är den bästa boken som jag någonsin har läst)
 • This shop has everything that I want. (Den här butiken har allting som jag vill ha)

Whose

Whose är en typ av genitiv som kan syfta på både människor, djur och saker. På svenska kan det uttryckas som ”vars” eller ”vilkas”.
 • This is the girl whose dog barked at me. (Det här är flickan vars hund skällde på mig).
Man kan också använda genitivformen of which:
 • The house, the roof of which is red, is very old. (Huset, vars tak är rött, är väldigt gammalt)