Reflexiva pronomen

Reflexiva pronomen är pronomen som syftar tillbaka till ett personligt pronomen. De svenska motsvarigheterna är till exempel 'sig','själv', 'själva' eller 'oss'.
Personliga pronomen Reflexiva pronomen
I jag myself jag själv
you du yourself du själv
he han himself han själv
she hon herself hon själv
it den / det itself den / det själv
we vi ourselves vi själva
you ni yourselves ni själva
they de themselves de själva
Notera skillnaden mellan singular- och pluralformena: -self och -selves.

Reflexiva pronomen används som ett direkt objekt då objektet är detsamma som verbets subjekt:
  • He is teaching himself to play guitar. (Han lär sig själv att spela gitarr)
  • The cat is licking itself to keep clean. (Katten slicker sig själv för att hållas ren)
  • We entertained ourselves by playing games. (Vi roade oss genom att spela spel)
De används också efter prepositionen by för att påvisa att någon gjorde någonting ensam:
  • I managed to cook a Thanksgiving dinner all by myself! (Jag lyckades tillaga en tacksägelsemiddag alldeles själv!)
Reflexiva pronomen används också ofta då man pratar om berömda personer:
  • Sir Elton John himself was seen in the local pub last night. (Självaste Sir Elton John syntes till i den lokala puben igår kväll)

Avvikelser

Vi använder inte reflexiva pronomen efter verb som beskriver sådant som man vanligtvis gör själv, såsom wash, shave, dress:
  • Every morning, he would shave himself before work. (Varje morgon rakade han sig före jobbet)
Ett undantag är då man vill understryka att handlingen utfördes själv:
  • Mary washed herself despite her broken arm. (Mary klädde på sig och gick till skolan
  • He's old enough to dress himself.
Kom också ihåg att man använder personliga pronomen, inte reflexiva pronomen, efter prepositioner som behandlar platser, eller efter with då det har betydelsen ”som sällskap”:
  • We had a dog next to us. (Vi hade en hund bredvid oss)
  • She had her boyfriend with her. (Hon hade sin pojkvän med sig)