Prepositioner del 2: läge

Prepositioner är ord som används för att beskriva sätt, läge, riktning eller tid. De engelska prepositionerna som oftast används för att beskriva läge är listade nedan tillsammans med exempel på hur de används. Dock är det viktigt är att komma ihåg att vissa av dessa prepositioner inte bara används för att beskriva läge, utan även kan användas för att beskriva riktning, sätt och tid.

In

Används vid beskrivning av någonting som är i ett rum, byggnad, på en gata, i en stad eller land, men kan också användas gällande böcker och uppsatser eller inlämningar. På svenska säger vi att någon/någonting är "i" eller "på" istället för engelskans "in".
 • I am in your room. (Jag är i ditt rum).
 • We are already in the car. (Vi är redan i bilen).
 • She lives in a very nice building. (Hon bor i en väldigt fin byggnad).
 • The whole family is in the picture. (Hela familjen är med på bilden).
 • Emma is in the kitchen, Peter in the living room and Mark in his bedroom. (Emma är i köket, Peter i vardagsrummet och Mark är i hans sovrum).
 • Where in the world are you now? (Vart i världen är du nu?).

At

I svenskan säger vi "vid" eller "på" när "at" används i engelskan. Exempel på när "at" används är på event och vid specifika platser såsom bion och skolan.
 • At the table. (Vid bordet).
 • We are at the party. (Vi är på festen).
 • I am at the cinema. (Jag är på bion).

On

Används när någonting är "på" en yta, eller vid specifik sida av ett föremål. Det används också vid kollektivtrafik, våning i ett hus, på radio eller TV, när någonting är fastsatt och för platser med en flod.
 • I saw him on TV. (Jag såg honom på TV).
 • London is on the Thames. (London ligger vid Thames).
 • I found my keys on the floor. (Jag hittade mina nycklar på golvet).
 • The car on the right is driving way to fast. (Bilen till höger kör alldeles för fort).
 • Are you on the first or second floor? (Är du på första eller andra våningen?).

By, next, to, beside

Dessa tre prepositioner används för att beskriva när ett objekt är vid sidan av någon eller någonting.
 • He is standing by/next to/beside the fountain. (Han står vid/bredvid fontänen).

Under

"Under" används för att beskriva när ett objekt är lägre än - eller under någonting eller någon.
 • The book is under the papers. (Boken är under papprerna).

Below

Används när någonting är lägre än ett annat föremål men ovan mark.
 • The flour is on the shelf below the sugar. (Mjölet är på hyllan under sockret).

Over

"Over" betyder "mer än", och kan också användas istället för "across" när man pratar om att korsa något för att komma till andra sidan.
 • Walk over the bridge. (Gå över bron).
 • I put a sweater over my t-shirt. (Jag tog på mig en tröja över min t-shirt).

Above

Används när någonting är högre än ett annat föremål.
 • I am on the floor above you. (Jag är på våningen ovanför dig).

Across

När någonting är på andra sidan.
 • In the building across the street there's a nice restaurant. (I byggnaden på andra sidan gatan är det en trevlig restaurant).

Through

I svenskan kan vi använda ordet "genom" eller "igenom" för att översätta "through".
 • We have been through a lot. (Vi har gått igenom mycket).
 • I always drive through the tunnel. (Jag kör alltid genom tunneln).
"Till" och "until" används också för att beskriva hur länge någonting kommer att vara.
 • She will be out of the country untill Friday. (Hon kommer att vara utomlands tills fredag).

To

Engelskans "to" kan översättas till svenskans "till".
 • I am going over to the neighbours. (Jag går över till grannarna).
 • Did she already go to bed? (har hon redan gått och lagt sig?).

Into

Används när någon eller något går in i ett rum eller en byggnad.
 • I went into Annas room today. (Jag gick in i Annas rum idag).

Towards

Används på samma sätt som svenskans "mot".
 • I am walking towards you now. (Jag går mot dig nu).

Onto

Rörelse i riktningen ovanpå eller uppför någonting.
 • Jump onto the couch. (Hoppa upp på soffan).

From

Används när någonting är "från" ett specifikt ställe.
 • I brought bread from the bakery. (Jag tog med mig bröd från bageriet).