Prepositioner del 1: tid

Prepositioner är ord som används för att beskriva sätt, läge, riktning eller tid. De engelska prepositionerna som oftast används för att beskriva tid är listade nedan tillsammans med exempel på hur de används. Dock är det viktigt är att komma ihåg att vissa av dessa prepositioner inte bara används för att beskriva tid, utan även kan användas för att beskriva riktning, sätt och läge.

On

Används främst för att beskriva tid vid veckodagar. T.ex. "on Monday" (på fredag). I svenskan används här "på".
 • I am going to be very happy on Friday. (Jag kommer att vara väldigt glad på fredag).

In

Användandet av "in" tillämpas på månader eller säsonger, tidpunkt på dagen, år och vid frågeställningen "när?".
 • Don't wake me up, it's only nineinthe morning. (Väck mig inte, klockan är bara nio på morgonen)
 • When is the show?In thirty minutes. (När är showen? Om 30 minuter)
 • I am always coldin the winter. (Jag fryser alltid på vintern)
 • I was bornin 1992. (Jag föddes år 1992)
 • Sara is going to Spainin August. (Sara åker till Spanien i augusti)

At

Liksom "in" används också "at" vid frågeställningen "när?", samt vid "night" och "weekend". Brittisk engelska använder "at the weekend" medan amerikansk engelska snarare använder "on the weekend".
 • When? At half past five. (När? Vid halv sex).
 • Jo goes shopping at the weekend. (Jo går och handlar på helgen).
 • I go to bed late at night. (Jag går och lägger mig sent på kvällen).

Since

På svenska översätter vi "since" med "sedan" när det gäller någonting som har pågått eller varit "sedan" ett en viss tidpunkt.
 • We have been selling bread since 1989. (Vi har sålt bröd sedan 1989).

For

"For" beskriver någonting som gjorts under en specifik period. I svenskan används här "i".
 • We have lived here for three years. (Vi har bott här i tre år).

Ago

Detonerar en specifik tid i det förflutna.
 • That was a long time ago. (Det var längesedan).

Before

Här använder vi på svenska "innan".
 • Before 2006 no one had smartphones. (Ingen hade smartphones innan 2006).

To

Används vid beskrivning av vilken tid det är. Här säger vi ofta på svenska "i".
 • It is five to three. (Den är fem i tre).

Past

Används vid beskrivning av vilken tid det är. Här säger vi på svenska ofta "över".
 • It is ten past five. (Den är tio över fem).

To/till/until

Här använder vi på svenska "innan".
 • From Tuesday to/till Thursday. (Från tisdag till torsdag).
"Till" och "until" används också för att beskriva hur länge någonting kommer att vara.
 • She will be out of the country untill Friday. (Hon kommer att vara utomlands tills fredag).

By

Prepositionen "by" används för att markera när någonting senast ska ske eller i en situation där man i svenskan skulle använda "tills".
 • We want him to be home by Wednesday morning. (Vi vill att han ska vara hemma innan onsdag morgon).
 • I need to read five pages by 5 o'clock. (Jag måste läsa fem sidor tills klockan fem).