Personliga pronomen

Personliga pronomen är ord som används istället för namn på personer, djur, växter och saker för att undvika upprepning. Hur de personliga pronomen används på svenska och engelska skiljer sig inte mycket åt, men det finns några avvikelser.

Översikt

Personliga pronomen
  Subjektsform Objektsform
1 pers. singular I jag me mig
2 pers. singular you du you dig
3 pers. singular he/she/it han/hon/det him/her/it honom/henne/den/det
1 pers. plural we vi us oss
2 pers. plural you ni you er
3 pers. plural they de them dem
Detta är ett exempel på när mening kan översättas utan avvikelser. Jag (subjektsform) översätts till I (subjektsform).
  • Jag går alltid till jobbet.
  • I always go to work.
Även i denna meningen kan det personliga pronomen översättas utan undantag: henne blir her.
  • Björnen jagade henne.
  • The bear hunted her.

Avvikelser

Som predikatsfyllnad används främst objektsformen även om det inte är helt grammatiskt inkorrekt att använda subjektsformen.

  • Det är han. Det där är han.
  • It is him. That is him.
I exemplet nedan är him är objektsformen av he. Detta kan vara något förvirrande då vi i svenskan fortfarande säger han. Vid en relativsats är subjektsformen den mest naturliga att använda.
  • Det är jag som är den lugna.
  • It's I who am the calm one.
Som svar på en fråga används objektsform.
  • Who wants to cook? - Me.
  • Vem vill laga mat? Jag.