Ordföljd

Engelska har nästintill alltid rak ordföljd, vilket innebär att subjektet föregår predikatet. Detta gäller både vid huvudverb t.ex. I ate chicken and rice (jag åt kyckling och ris) och vid hjälpverb t.ex. I have been eating a lot of chicken and rice lately (jag har ätit mycket kyckling och ris det senaste). Svenskan har också rak ordföljd vid påståendesatser dvs. där subjektet inleder satsen. Däremot om satsen inleds med ett annat ord som t.ex. ett adverb eller en bisats eller innehåller en direkt anföring, har svenskan omvänd ordföljd - även kallat inversion.

Inversion i engelskan

Undantag till regeln om rak ordföljd finns det några stycken, se följande fall:

I frågesatser som omskrivs med do och med nor, neither, sooner, scarcely eller hardly används också inversion.
 • Jag hade knappt börjat skriva innan hon kom hem.
 • Hardly had I began to write, before she came home.
Inversion förekommer även vid satser med ett inledande, ofta tryckstarkt adverb (speciellt here and there) och som uppfyller följande kriterier: verbet får inte ha adverbiell bestämning eller något annat komplement utöver det inledande adverbialet, verbet måste också stå i presens eller i imperfekt och sist så måste subjektet vara starkare betonat än verbet.
 • Här kommer bruden!
 • Here comes the bride!
Här är det tydligt att subjektet (the bride) är starkare betonat än verbet (comes). I de fall där det formella subjektet there står före det finita verbet, förkommer alltid inversion. Ett undantag är dock frågesatser.
 • På flygplatsen stod ett stort flygplan.
 • In the airport there stood a big plane.
Inversion används också vid satser som innehåller ett anföringsverb: say, answer, wonder, exclaim, whisper m.fl.
 • Jag gillar verkligen dig, viskade pojken.
 • I really like you, whispered the boy.
I satser som inleds med "det… också" förekommer även inversion.
 • Jag sjöng, och det gjorde Eric också.
 • I sang, and so did Eric.
Inversion kan även förekomma vid passiva konstruktioner och vid följande två typer av initial konstruktion: vid so plus ett adjektiv som predikatsfyllnad samt när so betyder "det… också".
  • Så viktig är du, att…
  • So important are you, that…
  • Jag vill att mina grannar flyttar, och det vill mina andra grannar också.
  • I want my neighbour to move, and so does my other neighbour.

Partiell inversion i engelskan

I engelskan förekommer även partiell inversion, alltså när hjälpverbet kommer före subjektet och huvudverbet kommer efteråt som vid rak ordföljd. Denna typ av inversion kan även kallas frågeinverson eftersom den är typisk vid frågor.

Den förekommer vid ja/nej-frågor:
 • Kom han ens dit?
 • Did he even show up?
Partiell inversion förekommer också vid wh-frågor där who eller what inte är subjekt.
 • Vad tror du att din chef kommer att tycka om det?
 • What do you think your boss will think about that?
Vid initial satsnegation används också partiell inversion.
 • Aldrig har jag trott på henne.
 • Never did I believe in her.
I konditionalis, vid verbformerna had, should och were, kan if utelämnas i villkorsbisatsen varvid denna får partiell inversion.