Fullständiga hjälpverb

Hjälpverb är en grupp verb som tillsammans med meningens huvudverb kan ändra tempus, bilda passiv form eller modifiera meningen. Ett exempel på en sådan mening kan du se nedan, där "will" är hjälpverbet och "run" är huvudverbet.
 • Adam will run. (Adam kommer att springa.)
I engelskan används de följande hjälpverben: be, do, have, can, may, must, ought to, shall, will (vara, göra, ha, kunna, få, måste, böra, skola, vilja). Be, do och have är fullständiga hjälpverb, medan de övriga är modala hjälpverb. Modala hjälpverb kan bara stå i presens och i imperfekt. Generellt står alltid hjälpverb före "not" i negerande satser och före subjektet i frågor. Se exemplen nedan.
 • He does not work on Tuesdays. (Han jobbar inte på tisdagar.)
I denna negerande sats står hjälpverbet "does" framför "not" och huvudverbet "work" kommer efter.
 • "Will you do it?" (Kommer du att göra det?)

Det modala hjälpverbet "will" står innan subjektet "you" och huvudverbet "do".

De tre fullständiga hjälpverben har de följande funktionerna:
 • Omskrivande: "do"
 • Tempusbildande: "have"
 • Bilda pågåendeformer: "be"
 • Passiva satser: "be"

Have

Hjälpverbet "have" kan användas som både huvud- och hjälpverb och i antingen sin fulla form eller kortform. Till exempel "I have been hungry for days" (Jag har varit hungrig i flera dagar).

  Icke nekande Nekande
  fulla former kortformer fulla former kortformer
Grundform have 've have not 've not/haven't
s-form has 's has not 's not/hasn't
Imperfekt had 'd had not 'd not/hadn't
ing-form having not having
Perfekt particip had      

Be

"Be" som hjälpverb har främst tre syften. Det första är för att bilda progressiv form, t.ex. "Hon skriver" översätts på engelska enligt följande: "She is writing.".

  Icke nekande Nekande
  fulla former kortformer fulla former kortformer
Grundform [to] be not [to] be
Presens:
 • - första person singular
 • - tredje person singular
 • - övriga personer
 • am
 • is
 • are
 • 'm
 • 's
 • 're
 • am not
 • is not
 • are not
 • 'm not, aren't
 • isn't, 's not
 • aren't, 're not
Imperfekt:
 • - första och tredje person singular
 • - övriga personer
 • was
 • were
 
 • was not
 • were not
 • wasn't
 • weren't
ing-form being not being
Perfekt particip been      

Do

"Do" kan vara ett svårt hjälpverb för svenskar eftersom det inte finns någon direkt motsvarighet till ordet på svenska. Till exempel frågesatsen "Did she buy ice cream?" översatt direkt till svenska blir "Gjorde hon köpa glass?".

  Frågande Nekande Frågande och nekande
    fulla former kortformer fulla former kortformer
Presens:          
tredje person singular does she does not she doesn't does she not doesn't she
övriga personer do I do not I don't do they not don't they
Imperfekt:          
alla personer did they did not they didn't did they not didn' they