Genitiv

Det finns fem olika typer av genitiv, och dessa kan vara svåra att hålla isär för de som inte har engelska som sitt modersmål.

 • Possessiv genitiv (något subjektet äger):
  • Pojkens rum.
   The boy's room.

  • Arbetarnas lunchrum.
   The worker's lunch room.

 • Subjektiv genitiv (något subjektet gör):
  • Kvinnans ansträngningar.
   The woman's efforts.

 • Objektiv genitiv (något subjektet blir utsatt för): I exemplet nedan är en operation utförd på mannen, alltså blir mannen "utsatt" för en operation.
  • Mannens operation.
   The man's operation.

 • Deskriptiv genitiv (som passar in på subjektet, något beskrivande): I exemplet nedan är en dator passande för en pojke.
  • En pojkdator.
   A boy's computer.

  • Passande för flera pojkar.

   En pojkskola.
   A boy's school.

 • Måttsgenitiv:
  • Vi har bara solljus i fem timmar.
   We only have five hours of sunlight.

Genitiv med s används vanligen i singular när det gäller personer och husdjur och i plural om den plurala betydelsen framgår tydligt. Också vid geografiska namn, stående uttryck, superlativer och kollektiver används s-genitiv.


Vid icke-levande ting används främst en of-konstruktion, dock så finns det undantag. Till exempel så används också en of-konstruktion om personer i pluralis där genitiv med apostrof annars kan ge anledning till missförstånd. Detta tenderar dock att vara vanligare i talad snarare än skriven engelska.


Exemplet "flickornas föräldrar" kan skrivas både som the parents of the girls" och the girl's parents", men det sistnämnda kan vid talad engelska tolkas som the girl's parents" - "flickans föräldrar".


Andra tillfällen då of-konstruktionen används är gällande vilda djur och om saker, vid personer i plural som är substantiverade adjektiv och vid abstrakta substantiv och ämnesord.