Plural

Likadant som på svenska, är engelska substantiv antingen räknebara, exempelvis "apple" (äpple) och "plant" (planta), eller icke-räknebara, t.ex. "warmth" (värme) och "flour" (mjöl). De substantiv som är räknebara kan ha plural, som normalt bildas genom att tillfoga "s" till ordet, och för de ord som redan slutar på "s" eller ett slutar med ett väs-ljud, läggs "es" till i slutet.
 • One stone - two stones (en sten - två stenar).
 • One bowl - two bowls (en skål - två skålar).
 • One cat - two cats (en katt - två katter).
Somliga substantiv slutar på "f" och då byts "f" ut mot "ves" i plural:
 • One calf - two calves (en kalv - två kalvar).
 • One wolf - two wolves (en varg - två vargar).
 • One shelf - two shelves (en hylla - två hyllor).
 • One half - two halves (en halva - två halvor).
Också de substantiv som slutar på "fe" får ändelsen "ves" i plural.
 • One knife - two knives (en kniv - två knivar).
 • One wife - two wives (en fru - två fruar).
På de substantiv som slutar på "o", läggs "es" till i plural.
 • One potato - two potatoes (en potatis - två potatisar).
 • One hero - two heroes (en hjälte - två hjältar).
 • One torpedo - two torpedoes (en torped - två torpeder).
De substantiv som slutar på "o" som föregås av vokal har bara "s" i plural.
 • One radio - two radios (en radio - två radior).
Ord som slutar på "y" och föregås av en konsonant får sitt "y" utbytt mot "ie".
 • One lady - two ladies (en dam - två damer).
 • One pony - two ponies (en ponny - två ponnier).
Många ord har också oregelbunden böjning - exempel på några av dessa är listade nedan:
 • One woman - two women (en kvinna - två kvinnor).
 • One foot - två feet (en fot - två fötter).
 • One mouse - two mice (en mus - två möss).
 • One tooth - two teeth (en tand - två tänder).
 • One child - two children (ett barn - två barn).

Det finns också de substantiv som inte ändras i plural, t.ex. council, moose, salmon, sheep, offspring och deer.