Att ställa frågor

Det finns olika typer av frågor och de kräver olika grammatiska regler för att vara korrekta. Den vanligaste typen av frågor är ja- eller nej-frågor. Då man vill fråga en ja- eller nej-fråga på engelska ska subjektet och hjälpverbet byta plats:
 • You are a good swimmer = Are you a good swimmer? (Du är en bra simmare = Är du en bra simmare?)
 • She can help you = Can she help you? (Hon kan hjälpa dig = Kan hon hjälpa dig?)
Ifall det inte finns något hjälpverb, lägger man till hjälpverbet do/does (nutid) eller did (dåtid).
 • He reads books = Does he read books? (Han läser böcker = Läser han böcker?)
 • You went to the store yesterday = Did you go to the store yesterday? (Du gick till butiken i går = Gick du till butiken i går?)
Om man istället frågar en öppen fråga, d.v.s. en fråga som kräver ett mer utförligt svar, använder man sig av frågeord. Ordföljden ser då ut som följande:
 • frågeord + hjälpverb + subjekt + verb i grundform
Frågeord Ex. Översättning
Who vem Who is the girl in the blue dress? Vem är flickan i den blåa klänningen?
Whose vems Whose wallet is this? Vems plånbok är det här?
Which vilken Which car did he buy? Vilken bil köpte han?
Why varför Why can't I join? Varför kan jag inte komma med?
What vad What does she want to eat? Vad vill hon äta?
When när When are we meeting tonight? När träffas vi i kväll?
Where var/vart Where is the closest bus stop? Var är den närmaste busshållplatsen?
How hur How are you? Hur mår du?

Följdfrågor

Frågeorden kan också användas för att ställa korta följdfrågor:
 • How are you feeling?
  (- Hur mår du?)
 • I'm tired.
  (- Jag är trött.)
 • Why's that?
  (- Varför det?)
 • I did not sleep well last night.
  (- Jag sov dåligt i natt.)
Andra exempel är bl.a. who to? (till vem?), which one? (vilken?), how so? (hurså?), what for? (av vilken orsak/varför?) o.s.v.

Påhängsfrågor

I engelskan används ibland såkallade question tags eller påhängsfrågor för att omvandla ett påstående till en fråga. Svenska motsvarigheter är till exempel 'inte sant?' och 'eller hur?'. Ifall påståendet är jakande, blir påhängsfrågan nekande, och vice versa:
 • This is such a beautiful neighbourhood, isn't it? (Detta är ett så vackert grannskap, inte sant?)
 • These desserts aren't lactose-free, are they? (Dessa efterrätter är inte laktosfria, eller hur?)