Bestämd och obestämd artikel

Artikeln framför ett substantiv talar om ifall vi pratar om något bestämt (något vi vet om) eller något obestämt (något vi inte vet). I svenskan används främst så kallade "slut-artiklar" för att markera bestämd form, t.ex. "huset" (bestämt), "ett hus" (obestämt) eller "en hund" (obestämt) eller "hunden" (bestämt). Alltså lägger svenskan till en ändelse istället för att lägga till en artikel framför vid bestämd form. Vid obestämd form lägger vi till "en/ett" framför om det är i singular.

  • Obestämd:"Det är en fin katt."
  • Bestämd:"Katten är fin."

Att hantera artiklar på engelska kan vara lite krångligt för svenskar eftersom engelskan lägger till antingen "an/a" (obestämd) eller "the" (bestämd) framför substantivet. T.ex. "the house" (bestämt) eller "a house" (obestämt) alternativt "the apple" (bestämt) eller "an apple" (obestämt).

  • Obestämd: I drive the car" (Jag kör bilen).
  • Bestämd: "Look! A car" (Kolla där! En bil).

"A" eller "an"?

För att markera obestämd artikel används både "a" och "an", och det finns en enkel regel för att veta vilket tillfälle de båda används:

Ord som inleds med konsonantljud för den obestämda artikeln "a" framför sig, Lägg märke till följande exempel:
  • A paper (ett papper).
  • A European country (ett europeiskt land).
  • A t-shirt (en t-shirt).
Ord som börjar med ett vokalljud får "an" framför sig. Till exempel:
  • "An orange" (en apelsin).
  • "An example" (ett exempel).
  • "An ornament" (en dekoration).

Regeln om vokaler och konsonanter är relativt rättfram och lätt att följa. Dock kan vissa bokstäver ställa till det, till exempel så kan "h" vara klurigt eftersom det är en konsonant men är i vissa fall inte uttalat. Ett utmärkt exempel på detta är "an hour" (en timme) - ordet börjar med en konsonant men eftersom den inte uttalas inleds ordet med ett vokalljud.