Adverb

Adverb beskriver hur en aktivitet utförs och beskriver en av de följande fyra aspekterna: tid, rum, sätt eller grad.

 • Tid
  • Hon kommer senare.
   She will come later.

 • Rum
  • Hans hund är inte här.
   His dog is not here.

 • Sätt
  • Han springer snabbt.
   He runs fast.

 • Grad
  • Hon är ganska söt.
   She is fairly sweet.

I engelskan kan adverb bildas genom att lägga till ly till ett adjektiv, till exempel light som blir lightly. Om adjektivet däremot slutar på y ersätts detta med i (happy - happily), och de adjektiv som slutar på le får detta ersatt av ly (possible - possibly). Vidare blir dubbelt ll enkelt l och adjektiv som slutar på ic eller ical får ically som adverb.

 • Light - lightly
  • Hon tog inte lätt på det.
   She didn't take it lightly.

 • Happy - happily
  • Han log lyckligt.
   He smiled happily.

 • Political - politically
  • Det är politiskt inkorrekt.
   That is politically incorrect.

Vissa adverb kan också böjas från adjektiv med hjälp av konstruktionen "in a [adjektiv] way".
 • Adjektiv: friendly
  Adverb: in a friendly way

Adverb som bestämmer verb som beskriver sinnesuttryck (förnimmelseverb) böjs inte med tillägget ly.
 • Det ser vackert ut.
  It looks beautiful.

Den känns konstig att ta i.
 • It feels odd to touch.

Adverb som är bildats genom att lägga till ly kompareras genom att lägga till more respektive most.
 • Strongly- more strongly - most strongly.