Portugisiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Ich habe mich verirrt.
Eu estou perdido (a).
Du vet inte var du är
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Wo kann ich ___ finden?
Onde eu encontro ___?
Fråga om en viss servicepunkt
... ein Badezimmer?
... um banheiro?
servicepunkt
... eine Bank/Wechselstube?
... um banco/uma casa de câmbio?
servicepunkt
... ein Hotel?
... um hotel?
servicepunkt
... eine Tankstelle?
... um posto de gasolina?
servicepunkt
... ein Krankenhaus?
... um hospital?
servicepunkt
... eine Apotheke?
... uma farmácia?
facilitet
... ein Kaufhaus?
... uma loja de departamento?
servicepunkt
... ein Supermarkt?
... um supermercado?
servicepunkt
... eine Bushaltestelle?
... uma parada de ônibus?
servicepunkt
... eine Bahnstation?
... uma estação de metrô?
servicepunkt
... die Touristeninformation?
... um centro de informações turísticas?
servicepunkt
... einen Geldautomaten?
... um caixa eletrônico?
servicepunkt
Wie komme ich zum/zur ___?
Como eu faço para chegar ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... die Stadtmitte?
... ao centro da cidade?
specifik plats
... der Bahnhof?
... a estação de trem?
specifik plats
... der Flughafen?
... ao aeroporto?
specifik plats
... die Polizeiwache?
... a delegacia de polícia?
specifik plats
... die Botschaft von [Land]?
... a embaixada [país]?
Ett visst lands ambassad
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Você pode recomendar algum bom ___?
Be om tips på olika platser
... Bars?
... bares?
ställe
... Cafés?
... cafeterias?
ställe
... Restaurants?
... restaurantes?
ställe
... Diskotheken?
... boates?
ställe
... Hotels?
... hotéis?
ställe
... Touristenattraktionen?
... atrações turísticas?
ställe
... historische Sehenswürdigkeiten?
... cidades históricas?
ställe
... Museums?
... museus?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Nach links.
Vire à esquerda.
Ge väganvisning
Nach rechts.
Vire à direita.
Ge väganvisning
Geradeaus gehen.
Siga em frente.
Ge väganvisning
Geh zurück.
Volte.
Ge väganvisning
Anhalten.
Pare.
Ge väganvisning
Gehe zum/zur ___.
Vá em direção à ___.
Ge väganvisning
Geh an ___ vorbei.
Passe o ___.
Ge väganvisning
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Procure por ___.
Ge väganvisning
bergab
para baixo
Ge väganvisning
bergauf
para cima
Ge väganvisning
Kreuzung
intersecção
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
Ampel
semáforo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
Park
parque
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Fråga efter ett biljettkontor
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Köp en biljett till en viss destination
... Einzelfahrschein ...
... bilhete único ...
biljett för en enkel resa
... Rückfahrkarte ...
... bilhete de ida e volta ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
biljett för första klass/andra klass
... Tageskarte ...
... passe de um dia ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... Wochenkarte ...
... bilhete semanal ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... Monatskarte ...
... bilhete mensal ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Reservera en särskild sittplats
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Fråga om resetiden
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ist dieser Platz besetzt?
Este lugar está ocupado?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Das ist mein Platz.
Este é o meu assento.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

geöffnet
aberto
En affär är öppen
geschlossen
fechado
En affär är stängd
Eingang
entrada
Skylt som informerar om att detta är ingången
Ausgang
saída
Skylt som informerar om att detta är utgången
Drücken
empurrar
Ziehen
puxar
Männer
homens
Toalett för män
Damen
mulheres
Toalett för kvinnor
Besetzt
ocupado
Toalett är upptagen
Frei
livre
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Você conhece algum número de táxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Eu preciso ir para _[local]_.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Können Sie hier einen Moment warten?
Você pode esperar aqui por um momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Folgen Sie dem Auto!
Siga aquele carro!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Wo ist die Autovermietung?
Onde posso alugar um carro?
Fråga om var du kan hyra en bil
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... für einen Tag/eine Woche.
... por um dia/uma semana.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Eu quero pacote de seguro completo.
Få försäkring för alla möjliga skador
Ich brauche keine Versicherung.
Eu não preciso de seguro.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Der Tank ist nicht voll.
O tanque não está cheio.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Der Motor macht komische Geräusche.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Klaga på att det är ett problem med motorn
Das Auto ist kaputt.
O carro está danificado.
Klaga på att bilen är skadad