Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Ztratil(a) jsem se.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kde můžu najít___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... záchod?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... banku/směnárnu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... čerpací stanici?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... nemocnici?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... lékárnu?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... obchodní dům?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... autobusovou zastávku?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... zastávku metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... turistické informace?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Jak se dostanu ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... do centra?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... na vlakové nádraží?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... na letiště?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... na policejní stanici?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... na ambasádu [země]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... bary?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... kavárny?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restaurace?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... noční kluby?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hotely?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... turistické atrakce?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... historické památky?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Zahni doleva.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Zahni doprava.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Jdi rovně.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Jdi zpátky.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Zastav.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Jdi směrem ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Jdi kolem ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Vyhlížej ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
dolů z kopce
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
nahoru do kopce
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
křižovatka
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semafor
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... jednosměrnou jízdenku ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... zpáteční jízdenku ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... jízdenku na den ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... jízdenku na týden ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... měsíční jízdenku ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Je toto místo volné?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tohle je moje místo.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

otevřeno
เปิด (perd)
En affär är öppen
zavřeno
ปิด (pid)
En affär är stängd
vchod
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
východ
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
tam
ผลัก (pluk)
sem
ดึง (deung)
muži
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
ženy
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
obsazeno
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
volno
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Víte číslo na taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kolik to stojí do __[místo]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Můžete tady na mě chvilku počkat?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sledujte to auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kde je půjčovna aut?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... na jeden den/jeden týden.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Chci plné pojistné krytí.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Nepotřebuji pojištění.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kde je nejbližší čerpací stanice?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Nádrž není plná.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Motor dělá divné zvuky.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
Auto je poničené.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad