Ungerska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eltévedtem.
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Hol találom/találok ____?
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
...mosdó?
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
...bank/pénzváltó?
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
...egy hotel?
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
...benzinkút?
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
....a kórház?
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
....egy gyógyszertár?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
...áruház?
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
....szupermarket?
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
...buszmegálló?
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
....metrómegálló?
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
....turista információs központ?
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
...ATM/pénzautomata?
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
...belváros?
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
....vonatpályaudvar?
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
....reptér?
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
....rendőrség?
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
..._[ország]_ követsége?
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
...bár?
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
...kávézó?
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
...étterem?
ställe
...ผับ? (...pub?)
...szórakozóhely?
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
...hotel?
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
...turista látványosság?
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
...történelmi látnivalók?
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
...múzeum?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Fordulj(on) balra.
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Fordulj(on) jobbra.
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Menj(en) egyenesen.
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
Menj(en) vissza.
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
Állj(on) meg.
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Menj(en) a _______ irányába.
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Menj(en) el a _____ mellett.
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
Keresse a _______.
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
lejtő
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
emelkedő
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
kereszteződés
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
közlekedési lámpa
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
...vonlajegy / jegy...
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
...oda-vissza jegy....
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
...napi jegy...
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
...hetijegy...
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
...havi bérlet...
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Foglalt ez a hely?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Ez az én helyem.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
Nyitva
En affär är öppen
ปิด (pid)
Zárva
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
Bejárat
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
Kijárat
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
Tolni
ดึง (deung)
Húzni
ผู้ชาย (pu-chy)
Férfi
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
Női
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Foglalt
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
Szabad
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
A __[hely]__ kell mennm.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tudna várni itt egy percet?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Kövesse azt a kocsit!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Hol van egy autóbérlő?
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
....egy napra / hétre
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nem kérek biztosítást.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Szeretnék egy második sofőrt is.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
A tank nincs tele.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
A motor fura hangokat ad ki.
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Az autó tönkre van menve.
Klaga på att bilen är skadad