Spanska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Estoy perdido.
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
¿En dónde puedo encontrar____?
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... el sanitario/servicio de baño?
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... un banco/casa de cambio
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
... un hotel?
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... gasolinera?
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un hospital?
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... una tienda departamental?
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercado?
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la parada del autobús?
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la estación del metro?
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... una oficina de información turística?
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un cajero automático?
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
¿Cómo llego a___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... la estación del tren?
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... el aeropuerto?
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... la estación de policías?
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... la embajada de [país]?
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
... bar?
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
...café?
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurante?
ställe
...ผับ? (...pub?)
... club nocturno?
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotel?
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atracción turística?
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sitio histórico?
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gire a la izquierda.
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gire a la derecha.
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga derecho.
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
Regrese.
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
Pare.
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vaya hacia___.
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Pase el/la___.
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
Ponga atención a___.
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
cuesta abajo
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
cuesta arriba
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
intersección
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforos
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
parque
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... boleto sencillo...
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... boleto de regreso...
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... primera clase/segunda clase
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... pase por un día ...
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... pase semanal ...
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... pase mensual ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
¿Está ocupado éste asiento?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Ese es mi asiento.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
abierto
En affär är öppen
ปิด (pid)
cerrado
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
entrada
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
salida
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
empuje
ดึง (deung)
jale
ผู้ชาย (pu-chy)
hombres/caballeros
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
mujeres/damas
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
lleno/ocupado
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
Habitaciones libres/desocupado
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Necesito ir a__[lugar]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
¿Puede esperar aquí por un momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
¡Siga ese carro!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por un día/una semana
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Quisiera un seguro de cobertura total.
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
No necesito seguro.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Me gustaría incluir un conductor extra
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
El tanque no está lleno.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
El motor hace un sonido extraño.
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
El coche se encuentra dañado.
Klaga på att bilen är skadad