Portugisiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eu estou perdido (a).
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Onde eu encontro ___?
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... um banheiro?
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... um banco/uma casa de câmbio?
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
... um hotel?
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... um posto de gasolina?
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... um hospital?
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... uma farmácia?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... uma loja de departamento?
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... um supermercado?
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... uma parada de ônibus?
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... uma estação de metrô?
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... um centro de informações turísticas?
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... um caixa eletrônico?
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Como eu faço para chegar ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... ao centro da cidade?
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... a estação de trem?
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... ao aeroporto?
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... a delegacia de polícia?
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... a embaixada [país]?
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Você pode recomendar algum bom ___?
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
... bares?
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeterias?
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurantes?
ställe
...ผับ? (...pub?)
... boates?
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotéis?
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrações turísticas?
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... cidades históricas?
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museus?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Vire à esquerda.
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Vire à direita.
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga em frente.
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
Volte.
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
Pare.
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vá em direção à ___.
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passe o ___.
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
Procure por ___.
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
para baixo
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
para cima
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
intersecção
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
parque
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilhete único ...
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilhete de ida e volta ...
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... passe de um dia ...
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilhete semanal ...
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilhete mensal ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Este lugar está ocupado?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Este é o meu assento.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
aberto
En affär är öppen
ปิด (pid)
fechado
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
entrada
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
saída
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
empurrar
ดึง (deung)
puxar
ผู้ชาย (pu-chy)
homens
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
mulheres
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ocupado
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
livre
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Você conhece algum número de táxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Eu preciso ir para _[local]_.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto custa para ir para _[local]_?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Você pode esperar aqui por um momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Siga aquele carro!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Onde posso alugar um carro?
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por um dia/uma semana.
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Eu quero pacote de seguro completo.
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Eu não preciso de seguro.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
O tanque não está cheio.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
O motor está fazendo um barulho estranho.
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
O carro está danificado.
Klaga på att bilen är skadad