Italienska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi sono perso.
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dove posso trovare ____?
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... un bagno?
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... una banca/sportello di cambio
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
... un albergo?
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... un benzinaio?
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un ospedale?
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grande magazzino?
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercato?
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la fermata dell'autobus?
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la fermata della metro?
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un ufficio di informazione turistica?
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Come si arriva __?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... alla stazione del treno?
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... all'aeroporto?
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... alla centrale di polizia?
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... all'ambasciata di [paese]?
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ci può consigliare un buon ___?
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
... bar?
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
... caffé?
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... ristorante?
ställe
...ผับ? (...pub?)
... night club?
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... albergo?
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attrazione turistica?
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sito storico?
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gira a sinistra.
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gira a destra.
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Sempre dritto.
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
Torna indietro.
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
Fermati.
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vai verso ___.
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Vai oltre ___.
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
Cerca il/la ___.
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
in discesa
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
in salita
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
incrocio
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafori
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
parco
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... biglietto solo andata...
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... andata e ritorno...
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... biglietto di prima/seconda classe...
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... biglietto giornaliero...
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... un abbonamento settimanale...
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... un abbonamento mensile ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
È occupato questo posto?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Questo è il mio posto.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
aperto
En affär är öppen
ปิด (pid)
chiuso
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
entrata
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
uscita
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
spingere
ดึง (deung)
tirare
ผู้ชาย (pu-chy)
uomini
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
donne
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
pieno/occupato
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
libero
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Può aspettare qui un momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Segua quella macchina!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Dov'è il noleggio auto?
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... per un giorno/una settimana.
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Non c'è il pieno.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Il motore fa uno strano rumore.
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
L'auto è danneggiata.
Klaga på att bilen är skadad