Esperanto | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi perdiĝis.
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kie mi povas trovi ___?
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... la banĉambron?
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bankon/ŝanĝoficejon?
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotelon?
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... benzinstacion?
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... malsanulejon?
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... apotekon?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... magazenon?
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarkton?
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... bushaltejon?
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... metroohaltejon?
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistoficejon?
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... monaŭtomaton?
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Kiel mi iras al___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... la urbocentron?
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... la stacidomon?
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... la aerhavenon?
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... la policejon?
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... la ambasadon de [lando]?
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
... trinkejojn?
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kafejojn?
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restoraciojn?
ställe
...ผับ? (...pub?)
... noktoklubojn?
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotelojn?
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turismajn allogojn?
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiajn lokojn?
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzeojn?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turnu maldekstre.
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turnu dekstre.
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Iru rekte.
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
Reiru.
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
Haltu.
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Iru al la___.
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Iru post la____.
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
Serku la___.
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
montsuben
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
supren
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
vojkruciĝo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafiklumo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
parko
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... solan bileton ...
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... revenan bileton ...
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... tagbileton ...
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... semajnobileton ...
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monatbileton ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tio estas mia sidloko.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
malferma
En affär är öppen
ปิด (pid)
ferma
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
eniro
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
eliro
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
puŝu
ดึง (deung)
eltiru
ผู้ชาย (pu-chy)
viroj
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
virinoj
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Okupata
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
neokupata
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kiom por iri al __[loko]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sekvu tiun aŭton!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kie mi povas lui aŭton?
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
...por unu tago/semajno.
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mi volas plenan asekuron.
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Mi ne bezonas asekuron.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kie estas la proksima benzinstacio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
La benzinujo ne estas plena.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
La motoro faras strangan bruon.
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
La aŭto estas difektita.
Klaga på att bilen är skadad