Danska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Jeg er faret vild.
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Hvor kan jeg finde___?
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... et badeværelse?
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... en bank/et veksel kontor?
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
... et hotel?
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... en benzintank?
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... et sygehus?
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... et apotek?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... et stormagasin?
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... et supermarked?
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... busstoppestedet?
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... metrostationen?
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... et turistkontor?
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... en hæveautomat?
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hvordan kommer jeg til ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... til centrum?
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
...togstationen?
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... lufthavnen?
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... politistationen?
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... den [land] ambassade?
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
kan du anbefale nogle gode ___?
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
... barer?
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeer?
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restauranter?
ställe
...ผับ? (...pub?)
... natklubber?
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hoteller?
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistattraktioner?
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiske steder?
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museer?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Drej til venstre.
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Drej til højre.
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Gå lige frem.
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
Gå tilbage.
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
Stop.
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gå hen imod ___.
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Gå forbi ___.
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
Kig efter ___.
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
Ned af bakken
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
Op ad bakke
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
vejkryds
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafiklys
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
parkere
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkeltbillet...
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... returbillet...
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... første klasse/anden klasse billet ...
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... heldagsbillet ...
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... ugebillet ...
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... månedsbillet ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Er dette sæde optaget?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Dette er mit sæde.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
åben
En affär är öppen
ปิด (pid)
lukket
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
indgang
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
udgang
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
skub
ดึง (deung)
træk
ผู้ชาย (pu-chy)
mænd
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
kvinder
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
optaget
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
ledig
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Kender du nummeret til en taxa?
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Jeg skal til __[sted]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kan du venter her et øjeblik?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Følg efter den bil!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Hvor er biludlejningen?
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... i en dag/en uge.
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Jeg har ikke brug for forsikring.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Hvor er den næste benzintank?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Tanken er ikke fuld.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motoren laver en underlig lyd.
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bilen er skadet.
Klaga på att bilen är skadad