Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Jag har gått vilse.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Kan du visa mig var det är på kartan?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Var kan jag hitta___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... en toalett?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... en bank/ett växlingskontor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... ett hotell?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... en bensinstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... ett sjukhus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... ett apotek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... ett varuhus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... ett snabbköp?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... busshållplatsen?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... tunnelbanestationen?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... en turistinformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... en bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Hur tar jag mig till___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... tågstationen?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... flygplatsen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... polisstationen?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... den [nationalitet] ambassaden?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Kan du rekommendera några bra___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... barer?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... kaféer?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restauranger?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... nattklubbar?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hotell?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... turistattraktioner?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... historiska platser?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... museum?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Sväng vänster.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Sväng höger.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Gå rakt fram.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Gå tillbaka.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Stanna.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Gå mot ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Gå förbi___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Titta efter___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
nerförsbacke
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
uppförsbacke
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
korsning
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafikljuset
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... enkelbiljett ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... tur- och returbiljett ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... första klass/andra klassbiljett ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... dags/dygnsbiljett ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... veckobiljett ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... ett månadskort ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Är den här platsen ledig?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Det där är min plats.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

öppet
เปิด (perd)
En affär är öppen
stängt
ปิด (pid)
En affär är stängd
ingång
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
utgång
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
tryck
ผลัก (pluk)
drag
ดึง (deung)
herrar
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
damer
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
upptaget
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
ledigt
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Har du taxinumret?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Ta mig till __ [destination] __, tack.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Kan du vänta här en stund?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Följ den där bilen!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Var hittar jag en hyrbilsfirma?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... för en dag/en vecka.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Jag vill ha en fullständig försäkring.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Jag behöver ingen försäkring.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Var finns den närmsta bensinstationen?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Tanken är inte full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Motorn låter konstigt.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
Bilen är skadad.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad