Kinesiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Jag har gått vilse.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Du vet inte var du är
Kan du visa mig var det är på kartan?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Var kan jag hitta___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Fråga om en viss servicepunkt
... en toalett?
…浴室?(…yùshì?)
servicepunkt
... en bank/ett växlingskontor?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
servicepunkt
... ett hotell?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
servicepunkt
... en bensinstation?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
servicepunkt
... ett sjukhus?
…医院?(…yīyuàn?)
servicepunkt
... ett apotek?
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
... ett varuhus?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
servicepunkt
... ett snabbköp?
…超市?(…chāoshì?)
servicepunkt
... busshållplatsen?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
servicepunkt
... tunnelbanestationen?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
servicepunkt
... en turistinformation?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
servicepunkt
... en bankomat?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
servicepunkt
Hur tar jag mig till___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... centrum?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
specifik plats
... tågstationen?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
specifik plats
... flygplatsen?
…机场?(…jīchǎng?)
specifik plats
... polisstationen?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
specifik plats
... den [nationalitet] ambassaden?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
Ett visst lands ambassad
Kan du rekommendera några bra___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Be om tips på olika platser
... barer?
…酒吧?(…jiǔbā?)
ställe
... kaféer?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
ställe
... restauranger?
…饭店?(…fàndiàn?)
ställe
... nattklubbar?
…夜店?(…yèdiàn?)
ställe
... hotell?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
ställe
... turistattraktioner?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
ställe
... historiska platser?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
ställe
... museum?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Sväng vänster.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Ge väganvisning
Sväng höger.
右转。(yòu zhuǎn.)
Ge väganvisning
Gå rakt fram.
直走。(zhí zǒu.)
Ge väganvisning
Gå tillbaka.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Ge väganvisning
Stanna.
停。(tíng.)
Ge väganvisning
Gå mot ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Ge väganvisning
Gå förbi___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Ge väganvisning
Titta efter___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ge väganvisning
nerförsbacke
下坡(xià pō)
Ge väganvisning
uppförsbacke
上坡(shàng pō)
Ge väganvisning
korsning
十字路口(shízìlù kǒu)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafikljuset
交通灯(jiāotōng dēng)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
公园(gōngyuán)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Fråga efter ett biljettkontor
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Köp en biljett till en viss destination
... enkelbiljett ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
biljett för en enkel resa
... tur- och returbiljett ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
biljett för vägen dit och tillbaka
... första klass/andra klassbiljett ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
biljett för första klass/andra klass
... dags/dygnsbiljett ...
…天票…(…tiān piào…)
en biljett som du kan använda hela dagen
... veckobiljett ...
…周票…(…zhōu piào…)
en biljett som du kan använda hela veckan
... ett månadskort ...
…月票…(…yuèpiào…)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Reservera en särskild sittplats
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Fråga om resetiden
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Är den här platsen ledig?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Det där är min plats.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

öppet
营业中(yíngyè zhōng)
En affär är öppen
stängt
关门(guānmén)
En affär är stängd
ingång
入口处(rùkǒu chù)
Skylt som informerar om att detta är ingången
utgång
出口(chūkǒu)
Skylt som informerar om att detta är utgången
tryck
推(tuī)
drag
拉(lā)
herrar
男士(nánshì)
Toalett för män
damer
女士(nǚshì)
Toalett för kvinnor
upptaget
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Toalett är upptagen
ledigt
空闲(kòng xián)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Har du taxinumret?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Ta mig till __ [destination] __, tack.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Kan du vänta här en stund?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Följ den där bilen!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Var hittar jag en hyrbilsfirma?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... för en dag/en vecka.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Jag vill ha en fullständig försäkring.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Jag behöver ingen försäkring.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Var finns den närmsta bensinstationen?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Tanken är inte full.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Motorn låter konstigt.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
Bilen är skadad.
车坏了。(chē huàile.)
Klaga på att bilen är skadad