Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Estoy perdido.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
¿En dónde puedo encontrar____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... el sanitario/servicio de baño?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... un banco/casa de cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... gasolinera?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... un hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... una tienda departamental?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... un supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... la parada del autobús?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... la estación del metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... una oficina de información turística?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... un cajero automático?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
¿Cómo llego a___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... la estación del tren?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... el aeropuerto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... la estación de policías?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... la embajada de [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... bar?
...บาร์? (...bar?)
ställe
...café?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restaurante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... club nocturno?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... atracción turística?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... sitio histórico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Gire a la izquierda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Gire a la derecha.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Siga derecho.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Regrese.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Pare.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Vaya hacia___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Pase el/la___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Ponga atención a___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
cuesta abajo
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
cuesta arriba
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
intersección
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semáforos
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parque
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... boleto sencillo...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... boleto de regreso...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... primera clase/segunda clase
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... pase por un día ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... pase semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... pase mensual ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
¿Está ocupado éste asiento?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Ese es mi asiento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

abierto
เปิด (perd)
En affär är öppen
cerrado
ปิด (pid)
En affär är stängd
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
salida
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
empuje
ผลัก (pluk)
jale
ดึง (deung)
hombres/caballeros
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
mujeres/damas
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
lleno/ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
Habitaciones libres/desocupado
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Necesito ir a__[lugar]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
¿Puede esperar aquí por un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
¡Siga ese carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... por un día/una semana
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Quisiera un seguro de cobertura total.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
No necesito seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Me gustaría incluir un conductor extra
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
El tanque no está lleno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
El motor hace un sonido extraño.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
El coche se encuentra dañado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad