Engelska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Estoy perdido.
I am lost.
Du vet inte var du är
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Can you show me where it is on the map?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
¿En dónde puedo encontrar____?
Where can I find___?
Fråga om en viss servicepunkt
... el sanitario/servicio de baño?
... a bathroom?
servicepunkt
... un banco/casa de cambio
... a bank/an exchange office?
servicepunkt
... un hotel?
... a hotel?
servicepunkt
... gasolinera?
... a gas station?
servicepunkt
... un hospital?
... a hospital?
servicepunkt
... una farmacia?
... a pharmacy?
facilitet
... una tienda departamental?
... a department store?
servicepunkt
... un supermercado?
... a supermarket?
servicepunkt
... la parada del autobús?
... the bus stop?
servicepunkt
... la estación del metro?
... the subway station?
servicepunkt
... una oficina de información turística?
... a tourist information office?
servicepunkt
... un cajero automático?
... an ATM/a cash machine?
servicepunkt
¿Cómo llego a___?
How do I get to___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... al centro?
... the downtown area?
specifik plats
... la estación del tren?
... the train station?
specifik plats
... el aeropuerto?
... the airport?
specifik plats
... la estación de policías?
... the police station?
specifik plats
... la embajada de [país]?
... the embassy of [country]?
Ett visst lands ambassad
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Can you recommend any good___?
Be om tips på olika platser
... bar?
... bars?
ställe
...café?
... cafes?
ställe
... restaurante?
... restaurants?
ställe
... club nocturno?
... night clubs?
ställe
... hotel?
... hotels?
ställe
... atracción turística?
... tourist attractions?
ställe
... sitio histórico?
... historic sites?
ställe
... museo?
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Gire a la izquierda.
Turn left.
Ge väganvisning
Gire a la derecha.
Turn right.
Ge väganvisning
Siga derecho.
Go straight ahead.
Ge väganvisning
Regrese.
Go back.
Ge väganvisning
Pare.
Stop.
Ge väganvisning
Vaya hacia___.
Go towards the___.
Ge väganvisning
Pase el/la___.
Go past the___.
Ge väganvisning
Ponga atención a___.
Watch for the___.
Ge väganvisning
cuesta abajo
downhill
Ge väganvisning
cuesta arriba
uphill
Ge väganvisning
intersección
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semáforos
traffic lights
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parque
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Where can I buy a bus/train ticket?
Fråga efter ett biljettkontor
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Köp en biljett till en viss destination
... boleto sencillo...
... single ticket ...
biljett för en enkel resa
... boleto de regreso...
... return ticket ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... primera clase/segunda clase
... first class/second class ticket ...
biljett för första klass/andra klass
... pase por un día ...
... day pass ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... pase semanal ...
... weekly pass ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... pase mensual ...
... monthly pass ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Reservera en särskild sittplats
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
How long to get to __[location]__?
Fråga om resetiden
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
¿Está ocupado éste asiento?
Is this seat taken?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Ese es mi asiento.
That is my seat.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

abierto
open
En affär är öppen
cerrado
closed
En affär är stängd
entrada
entrance
Skylt som informerar om att detta är ingången
salida
exit
Skylt som informerar om att detta är utgången
empuje
push
jale
pull
hombres/caballeros
men
Toalett för män
mujeres/damas
women
Toalett för kvinnor
lleno/ocupado
occupied
Toalett är upptagen
Habitaciones libres/desocupado
vacant
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Do you know the number to call a taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Necesito ir a__[lugar]__.
I need to go to __[location]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
How much to go to__[location]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
¿Puede esperar aquí por un momento?
Can you wait here for a moment?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
¡Siga ese carro!
Follow that car!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Where is the car rental?
Fråga om var du kan hyra en bil
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... por un día/una semana
... for one day/one week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Quisiera un seguro de cobertura total.
I want full coverage insurance.
Få försäkring för alla möjliga skador
No necesito seguro.
I do not need insurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Should I bring the car back with a full tank?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Where is the next gas station?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Me gustaría incluir un conductor extra
I would like to include a second driver.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
What is the speed limit in cities/on highways?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
El tanque no está lleno.
The tank is not full.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
El motor hace un sonido extraño.
The engine makes a strange noise.
Klaga på att det är ett problem med motorn
El coche se encuentra dañado.
The car is damaged.
Klaga på att bilen är skadad