Esperanto | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Eu estou perdido (a).
Mi perdiĝis.
Du vet inte var du är
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Onde eu encontro ___?
Kie mi povas trovi ___?
Fråga om en viss servicepunkt
... um banheiro?
... la banĉambron?
servicepunkt
... um banco/uma casa de câmbio?
... bankon/ŝanĝoficejon?
servicepunkt
... um hotel?
... hotelon?
servicepunkt
... um posto de gasolina?
... benzinstacion?
servicepunkt
... um hospital?
... malsanulejon?
servicepunkt
... uma farmácia?
... apotekon?
facilitet
... uma loja de departamento?
... magazenon?
servicepunkt
... um supermercado?
... supermarkton?
servicepunkt
... uma parada de ônibus?
... bushaltejon?
servicepunkt
... uma estação de metrô?
... metroohaltejon?
servicepunkt
... um centro de informações turísticas?
... turistoficejon?
servicepunkt
... um caixa eletrônico?
... monaŭtomaton?
servicepunkt
Como eu faço para chegar ___?
Kiel mi iras al___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... ao centro da cidade?
... la urbocentron?
specifik plats
... a estação de trem?
... la stacidomon?
specifik plats
... ao aeroporto?
... la aerhavenon?
specifik plats
... a delegacia de polícia?
... la policejon?
specifik plats
... a embaixada [país]?
... la ambasadon de [lando]?
Ett visst lands ambassad
Você pode recomendar algum bom ___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Be om tips på olika platser
... bares?
... trinkejojn?
ställe
... cafeterias?
... kafejojn?
ställe
... restaurantes?
... restoraciojn?
ställe
... boates?
... noktoklubojn?
ställe
... hotéis?
... hotelojn?
ställe
... atrações turísticas?
... turismajn allogojn?
ställe
... cidades históricas?
... historiajn lokojn?
ställe
... museus?
... muzeojn?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Vire à esquerda.
Turnu maldekstre.
Ge väganvisning
Vire à direita.
Turnu dekstre.
Ge väganvisning
Siga em frente.
Iru rekte.
Ge väganvisning
Volte.
Reiru.
Ge väganvisning
Pare.
Haltu.
Ge väganvisning
Vá em direção à ___.
Iru al la___.
Ge väganvisning
Passe o ___.
Iru post la____.
Ge väganvisning
Procure por ___.
Serku la___.
Ge väganvisning
para baixo
montsuben
Ge väganvisning
para cima
supren
Ge väganvisning
intersecção
vojkruciĝo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semáforo
trafiklumo
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parque
parko
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Fråga efter ett biljettkontor
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Köp en biljett till en viss destination
... bilhete único ...
... solan bileton ...
biljett för en enkel resa
... bilhete de ida e volta ...
... revenan bileton ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
biljett för första klass/andra klass
... passe de um dia ...
... tagbileton ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... bilhete semanal ...
... semajnobileton ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... bilhete mensal ...
... monatbileton ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Reservera en särskild sittplats
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Fråga om resetiden
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Este lugar está ocupado?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Este é o meu assento.
Tio estas mia sidloko.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

aberto
malferma
En affär är öppen
fechado
ferma
En affär är stängd
entrada
eniro
Skylt som informerar om att detta är ingången
saída
eliro
Skylt som informerar om att detta är utgången
empurrar
puŝu
puxar
eltiru
homens
viroj
Toalett för män
mulheres
virinoj
Toalett för kvinnor
ocupado
Okupata
Toalett är upptagen
livre
neokupata
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Eu preciso ir para _[local]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Quanto custa para ir para _[local]_?
Kiom por iri al __[loko]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Você pode esperar aqui por um momento?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Siga aquele carro!
Sekvu tiun aŭton!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Onde posso alugar um carro?
Kie mi povas lui aŭton?
Fråga om var du kan hyra en bil
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... por um dia/uma semana.
...por unu tago/semajno.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Eu quero pacote de seguro completo.
Mi volas plenan asekuron.
Få försäkring för alla möjliga skador
Eu não preciso de seguro.
Mi ne bezonas asekuron.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
O tanque não está cheio.
La benzinujo ne estas plena.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
O motor está fazendo um barulho estranho.
La motoro faras strangan bruon.
Klaga på att det är ett problem med motorn
O carro está danificado.
La aŭto estas difektita.
Klaga på att bilen är skadad