Engelska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Eu estou perdido (a).
I am lost.
Du vet inte var du är
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Can you show me where it is on the map?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Onde eu encontro ___?
Where can I find___?
Fråga om en viss servicepunkt
... um banheiro?
... a bathroom?
servicepunkt
... um banco/uma casa de câmbio?
... a bank/an exchange office?
servicepunkt
... um hotel?
... a hotel?
servicepunkt
... um posto de gasolina?
... a gas station?
servicepunkt
... um hospital?
... a hospital?
servicepunkt
... uma farmácia?
... a pharmacy?
facilitet
... uma loja de departamento?
... a department store?
servicepunkt
... um supermercado?
... a supermarket?
servicepunkt
... uma parada de ônibus?
... the bus stop?
servicepunkt
... uma estação de metrô?
... the subway station?
servicepunkt
... um centro de informações turísticas?
... a tourist information office?
servicepunkt
... um caixa eletrônico?
... an ATM/a cash machine?
servicepunkt
Como eu faço para chegar ___?
How do I get to___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... ao centro da cidade?
... the downtown area?
specifik plats
... a estação de trem?
... the train station?
specifik plats
... ao aeroporto?
... the airport?
specifik plats
... a delegacia de polícia?
... the police station?
specifik plats
... a embaixada [país]?
... the embassy of [country]?
Ett visst lands ambassad
Você pode recomendar algum bom ___?
Can you recommend any good___?
Be om tips på olika platser
... bares?
... bars?
ställe
... cafeterias?
... cafes?
ställe
... restaurantes?
... restaurants?
ställe
... boates?
... night clubs?
ställe
... hotéis?
... hotels?
ställe
... atrações turísticas?
... tourist attractions?
ställe
... cidades históricas?
... historic sites?
ställe
... museus?
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Vire à esquerda.
Turn left.
Ge väganvisning
Vire à direita.
Turn right.
Ge väganvisning
Siga em frente.
Go straight ahead.
Ge väganvisning
Volte.
Go back.
Ge väganvisning
Pare.
Stop.
Ge väganvisning
Vá em direção à ___.
Go towards the___.
Ge väganvisning
Passe o ___.
Go past the___.
Ge väganvisning
Procure por ___.
Watch for the___.
Ge väganvisning
para baixo
downhill
Ge väganvisning
para cima
uphill
Ge väganvisning
intersecção
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semáforo
traffic lights
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parque
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Where can I buy a bus/train ticket?
Fråga efter ett biljettkontor
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Köp en biljett till en viss destination
... bilhete único ...
... single ticket ...
biljett för en enkel resa
... bilhete de ida e volta ...
... return ticket ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
... first class/second class ticket ...
biljett för första klass/andra klass
... passe de um dia ...
... day pass ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... bilhete semanal ...
... weekly pass ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... bilhete mensal ...
... monthly pass ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Reservera en särskild sittplats
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
How long to get to __[location]__?
Fråga om resetiden
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Este lugar está ocupado?
Is this seat taken?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Este é o meu assento.
That is my seat.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

aberto
open
En affär är öppen
fechado
closed
En affär är stängd
entrada
entrance
Skylt som informerar om att detta är ingången
saída
exit
Skylt som informerar om att detta är utgången
empurrar
push
puxar
pull
homens
men
Toalett för män
mulheres
women
Toalett för kvinnor
ocupado
occupied
Toalett är upptagen
livre
vacant
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
Do you know the number to call a taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Eu preciso ir para _[local]_.
I need to go to __[location]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Quanto custa para ir para _[local]_?
How much to go to__[location]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Você pode esperar aqui por um momento?
Can you wait here for a moment?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Siga aquele carro!
Follow that car!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Onde posso alugar um carro?
Where is the car rental?
Fråga om var du kan hyra en bil
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... por um dia/uma semana.
... for one day/one week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Eu quero pacote de seguro completo.
I want full coverage insurance.
Få försäkring för alla möjliga skador
Eu não preciso de seguro.
I do not need insurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Should I bring the car back with a full tank?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Where is the next gas station?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
I would like to include a second driver.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
What is the speed limit in cities/on highways?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
O tanque não está cheio.
The tank is not full.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
O motor está fazendo um barulho estranho.
The engine makes a strange noise.
Klaga på att det är ett problem med motorn
O carro está danificado.
The car is damaged.
Klaga på att bilen är skadad