Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Zgubiłem/Zgubiłam się.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Gdzie jest ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... toaleta?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... bank/kantor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... stacja benzynowa?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... szpital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... apteka?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... dom towarowy?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... przystanek autobusowy?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... stacja metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... centrum informacji turystycznej?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Jak dotrzeć ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... do centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... na dworzec kolejowy?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... na lotnisko?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... na komisariat policji?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... do ambasady [nazwa kraju]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... bary?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... kawiarnie?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restauracje?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... kluby nocne?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hotele?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... atrakcje turystyczne?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... atrakcje historyczne?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Skręć w lewo.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Skręć w prawo.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Idź prosto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Zawróć.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Zatrzymaj się.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Idź w kierunku ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Miń ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Rozejrzyj się za ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
w dół
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
w górę
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
skrzyżowanie
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
światła
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... bilet w jedną stronę ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... bilet powrotny ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... bilet całodzienny ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... bilet tygodniowy ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... bilet miesięczny ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Czy to miejsce jest wolne?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
To jest moje miejsce.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

otwarte
เปิด (perd)
En affär är öppen
zamknięte
ปิด (pid)
En affär är stängd
wejście
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
wyjście
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
pchaj
ผลัก (pluk)
ciągnij
ดึง (deung)
męski
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
damski
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
zajęte
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
wolne
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Proszę jechać za tym samochodem!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... na jeden dzień/jeden tydzień.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Bak nie jest pełny.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
Samochód jest zepsuty.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad