Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi sono perso.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Dove posso trovare ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... un bagno?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... una banca/sportello di cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... un albergo?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... un benzinaio?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... un ospedale?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... un grande magazzino?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... un supermercato?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... la fermata dell'autobus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... la fermata della metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... un ufficio di informazione turistica?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... un bancomat/sportello bancario automatico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Come si arriva __?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... alla stazione del treno?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... all'aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... alla centrale di polizia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... all'ambasciata di [paese]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Ci può consigliare un buon ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... bar?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... caffé?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... ristorante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... night club?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... albergo?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... attrazione turistica?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... sito storico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Gira a sinistra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Gira a destra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Sempre dritto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Torna indietro.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Fermati.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Vai verso ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Vai oltre ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Cerca il/la ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
in discesa
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
in salita
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
incrocio
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semafori
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parco
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... biglietto solo andata...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... andata e ritorno...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... biglietto di prima/seconda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... biglietto giornaliero...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... un abbonamento settimanale...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... un abbonamento mensile ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Si ferma a ___[luogo]___?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
È occupato questo posto?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Questo è il mio posto.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

aperto
เปิด (perd)
En affär är öppen
chiuso
ปิด (pid)
En affär är stängd
entrata
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
uscita
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
spingere
ผลัก (pluk)
tirare
ดึง (deung)
uomini
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
donne
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
pieno/occupato
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
libero
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Devo andare a ___[destinazione]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Può aspettare qui un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Segua quella macchina!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Dov'è il noleggio auto?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... per un giorno/una settimana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Non ho bisogno di assicurazione.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Dov'è il prossimo benzinaio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Vorrei includere un secondo guidatore.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Non c'è il pieno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Il motore fa uno strano rumore.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
L'auto è danneggiata.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad