Franska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi sono perso.
Je suis perdu.
Du vet inte var du är
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Dove posso trovare ____?
Où puis-je trouver ___ ?
Fråga om en viss servicepunkt
... un bagno?
... des toilettes ?
servicepunkt
... una banca/sportello di cambio
... une banque / un bureau de change ?
servicepunkt
... un albergo?
... un hôtel ?
servicepunkt
... un benzinaio?
... une station service ?
servicepunkt
... un ospedale?
... un hôpital ?
servicepunkt
... una farmacia?
... une pharmacie ?
facilitet
... un grande magazzino?
... un grand magasin ?
servicepunkt
... un supermercato?
... un supermarché ?
servicepunkt
... la fermata dell'autobus?
... un arrêt de bus ?
servicepunkt
... la fermata della metro?
... une station de métro ?
servicepunkt
... un ufficio di informazione turistica?
... un office du tourisme ?
servicepunkt
... un bancomat/sportello bancario automatico?
... un distributeur/guichet automatique ?
servicepunkt
Come si arriva __?
Comment je peux me rendre ___ ?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... al centro?
... au centre-ville ?
specifik plats
... alla stazione del treno?
... à la gare ?
specifik plats
... all'aeroporto?
... à l'aéroport ?
specifik plats
... alla centrale di polizia?
... au commissariat ?
specifik plats
... all'ambasciata di [paese]?
... à l'ambassade de [pays] ?
Ett visst lands ambassad
Ci può consigliare un buon ___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Be om tips på olika platser
... bar?
... bar ?
ställe
... caffé?
... café ?
ställe
... ristorante?
... restaurant ?
ställe
... night club?
... boîte de nuit ?
ställe
... albergo?
... hôtel ?
ställe
... attrazione turistica?
... attraction touristique ?
ställe
... sito storico?
... site historique ?
ställe
... museo?
... musée ?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Gira a sinistra.
Tournez à gauche.
Ge väganvisning
Gira a destra.
Tournez à droite.
Ge väganvisning
Sempre dritto.
Allez tout droit.
Ge väganvisning
Torna indietro.
Faites demi-tour.
Ge väganvisning
Fermati.
Arrêtez-vous.
Ge väganvisning
Vai verso ___.
Allez vers ___.
Ge väganvisning
Vai oltre ___.
Passez devant ___.
Ge väganvisning
Cerca il/la ___.
Cherchez ___.
Ge väganvisning
in discesa
vers le bas
Ge väganvisning
in salita
vers le haut
Ge väganvisning
incrocio
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semafori
feux de signalisation
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parco
parc
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Fråga efter ett biljettkontor
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Köp en biljett till en viss destination
... biglietto solo andata...
... aller simple ...
biljett för en enkel resa
... andata e ritorno...
... aller-retour ...
biljett för vägen dit och tillbaka
... biglietto di prima/seconda classe...
... ticket première/seconde classe ...
biljett för första klass/andra klass
... biglietto giornaliero...
... ticket pour la journée ...
en biljett som du kan använda hela dagen
... un abbonamento settimanale...
... ticket hebdomadaire ...
en biljett som du kan använda hela veckan
... un abbonamento mensile ...
... ticket mensuel ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Reservera en särskild sittplats
Si ferma a ___[luogo]___?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Fråga om resetiden
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
È occupato questo posto?
Ce siège est-il pris ?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Questo è il mio posto.
C'est mon siège.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

aperto
ouvert
En affär är öppen
chiuso
fermé
En affär är stängd
entrata
entrée
Skylt som informerar om att detta är ingången
uscita
sortie
Skylt som informerar om att detta är utgången
spingere
pousser
tirare
tirer
uomini
hommes
Toalett för män
donne
femmes
Toalett för kvinnor
pieno/occupato
occupé/complet
Toalett är upptagen
libero
chambres disponibles / libre
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Be om telefonnumret till en taxifirma
Devo andare a ___[destinazione]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Può aspettare qui un momento?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Segua quella macchina!
Suivez cette voiture !
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Dov'è il noleggio auto?
Où est l'agence de location de voitures ?
Fråga om var du kan hyra en bil
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... per un giorno/una settimana.
... pour une journée / une semaine.
Specificera för hur länge du vill hyra den
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Je voudrais une assurance tous risques.
Få försäkring för alla möjliga skador
Non ho bisogno di assicurazione.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Dov'è il prossimo benzinaio?
Où est la prochaine station service ?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Vorrei includere un secondo guidatore.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Non c'è il pieno.
Le réservoir n'est pas plein.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Il motore fa uno strano rumore.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Klaga på att det är ett problem med motorn
L'auto è danneggiata.
La voiture est endommagée.
Klaga på att bilen är skadad